เชียงใหม่ จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 รณรงค์ทุกภาคส่วนรวมพลังทำความดี ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

24 มิ.ย. 65 – นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อรณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รวมพลังทำความดี รวมทั้งสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

ทั้งยังเป็นการรณรงค์ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเด็กนักเรียน นักศึกษา เยาวชน และทุกภาคส่วนของสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่ให้กับประชาชนได้รับรู้อีกด้วย

นายประจญ ปรัชญ์สกุล กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดกำลังพลทหาร เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน และมีกำลังพลตำรวจตรวจตราตามเส้นทางการจราจรทั้งทางหลักและทางรอง ขณะที่ในชุมชน หมู่บ้าน กำลังหลักสำคัญในการป้องกันยาเสพติดคือท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการให้ความรู้แก่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา ถึงพิษภัยของยาเสพติด ซึ่งภายหลังยังคงพบว่า มีการนำเข้ายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องด้วยมีผลประโยชน์มหาศาล อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จะเป็นการปลุกระดมให้ประชาชนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ขณะที่โครงการทูบีนัมเบอร์วัน นับเป็นโครงการที่ดีและมีความสำคัญ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นให้เด็กรุ่นใหม่เริ่มต้นทำในสิ่งที่ดี มีประโยชน์ แทนการไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ ซึ่งเปรียบเสมือนการเอาน้ำดีไล่น้ำเสีย ด้านการปลดล็อกกัญชา ได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลมีจุดหมายเพื่อใช้ในทางการแพทย์เท่านั้น จึงขอให้มีการสร้างความเข้าใจและการรับรู้ให้มาก โดยเฉพาะในสถานศึกษา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน