เสียงท่วมท้น ชาวหัวหินยกมือเห็นชอบก่อสร้าง “สกายวอล์ก ทาวเวอร์” บนเขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเทศบาล เห็นทิวทัศน์ทั่วเมืองหัวหินได้ 360 องศา

วันที่ 20 ก.ค.2565 ที่โรงแรมโกลเด้นซี อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของเทศบาลและนโยบายของรัฐบาล มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวหิน สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนกองงานทุกกองงาน ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการชุมชนทั้งหมดในเขตเทศบาลกว่า 300 คน

โดยนายนพพร ยังได้ขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการชุมชนทั้งหมด สำหรับโครงการ ‘Sky Walk Tower’ บนเขาหินเหล็กไฟ ในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน โดยมีคณะกรรมการแต่ละชุมชนผลัดขึ้นแสดงความคิดเห็น ซึ่งทั้งหมดมีมติเห็นชอบด้วยกับโครงการดังกล่าว ดังนั้นเทศบาลเมืองหัวหินจะผลักดันและส่งเรื่องให้กับกรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบต่อไป

สร้าง

สำหรับแนวความคิดสร้าง “หอชมเมืองลอยฟ้า” หรือ ‘Hua Hin Sky walk Tower’ บนเขาหินเหล็กไฟ จุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต เตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city)

สกายวอล์ก ทาวเวอร์

โดยเบื้องต้นเทศบาลได้ให้ทางกองช่างออกแบบลักษณะมีหอคอยสูงเพื่อเห็นทิวทัศน์ทั่วเมืองหัวหินได้ 360 องศา พร้อมทางเดินโดยรอบเขาเป็นแบบกระจกใสเหมือนต่างประเทศ มีโลโก้ขนาดใหญ่คำว่า “Hua Hin” เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัดแต่ไกล ซึ่งหลังจากศึกษาผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้วก็จะของบประมาณไปทางส่วนกลางดำเนินการต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน