กรมที่ดินครบ 117 ปี กำหนดแนวทางบริการประชาชน-ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น

6 ก.พ. 2561 - 18:10 น.

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 17 ก.พ. กรมที่ดินครบรอบ 117 ปี จึงจัดสัมมนาผู้บริหาร เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการให้บริการประชาชน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายประทีป กีรติเรขา อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาและส่วนแยกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมกันขับเคลื่อนกรมที่ดินให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในวันที่ 17 ก.พ. ซึ่งถือเป็นวันสำคัญเนื่องในโอกาสที่กรมที่ดินครบรอบ 117 ปี กรมที่ดินจึงจัดโครงการสัมมนาผู้บริหารเพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดินขึ้น พร้อมทั้งมอบโล่รางวัล “สำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของกรมที่ดิน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กองหรือเทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการส่วน เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขา เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก 528 คน

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าวจะทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการของกรมที่ดิน เนื่องในวันสถาปนากรมที่ดินครบรอบ 117 ปี รวมทั้งปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กรมที่ดิน โดยการนำนโยบายของรัฐบาลมาสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นไทยแลยนด์ 4.0 และสอดรับกับคำขวัญ 117 ปี กรมที่ดิน “ดำรงธรรม นำสุข คลายทุกข์ด้านที่ดิน”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กรมที่ดินครบ 117 ปี กำหนดแนวทางบริการประชาชน-ปราศจากทุจริตคอรัปชั่น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง