กบข. เปิดวิธีออมเงิน ทำยังไงให้ได้ 8.8 ล้านบาท ในวันเกษียณ อายุ 60 ปี โดยคำนวณจากวันที่เริ่มรับราชการเป็นเวลา 30 ปี

วันที่ 4 เม.ย. 2566 เพจเฟซบุ๊ก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ได้แนะนำการออมเงินให้กับสมาชิก หลังเกษียนจะมีเงินได้ถึงหลักล้านบาท ระบุว่า สมาชิก กบข. ออมเพิ่มด้วยอัตราการออมต่างกัน จะได้รับเงิน กบข. ในวันเกษียณ ต่างกันอย่างไร

สมาชิกสามารถพิจารณาแนวทางเบื้องต้นจากการยกตัวอย่างสมาชิก 4 ท่าน ที่ใช้สมมติฐานจากข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน แต่มีรูปแบบการออมแตกต่างกันมาคำนวณเงิน กบข. ที่จะได้รับ ณ วันเกษียณ ดังนี้

– สมาชิก A ออมตามกฎหมาย 3% ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณ (ประมาณการเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ 2,033,000 บาท)

– สมาชิก B ออมเพิ่ม 1% คงที่ทุกปี ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณ (ประมาณการเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ 2,287,000)

– สมาชิก C ค่อยๆ ออมเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกปี ปีละ 1% ตั้งแต่เริ่มทำงาน จนกระทั่งออมเพิ่มสูงสุดที่ 27% ตอนอายุ 56 ปี และออมเท่าเดิมไปจนเกษียณ (ประมาณการเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ 6,378,000 บาท)

– สมาชิก D ออมเพิ่ม 27% คงที่ทุกปี ตั้งแต่เริ่มรับราชการจนเกษียณ (ประมาณการเงิน กบข. ที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณ 8,894,000 บาท)

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า ด้วยรูปแบบการออมที่ไม่เหมือนกันนั้น ส่งผลให้ยอดเงินที่จะได้รับ ณ วันเกษียณมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทั้งหมดจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตัวอย่างโดยการประมาณการเท่านั้น

ยอดเงินที่สมาชิกจะได้รับจริงอาจจะไม่เป็นไปตามนี้ เนื่องจากสมาชิกแต่ละท่านมีระยะเวลาการออม อัตราเงินเดือน อัตราการขึ้นเงินเดือน รวมถึงอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ได้รับจริงแตกต่างกันไป ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกออมได้หลากหลายรูปแบบตามเป้าหมายวัยเกษียณที่ตนเองต้องการได้

สมาชิกที่สนใจเริ่มต้นวางแผนเกษียณของตนเอง สามารถใช้เมนู “My GPF & My GPF Twins” ที่ กบข. พัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้สมาชิกตั้งเป้าหมายยอดเงินเกษียณที่ต้องการ เปรียบเทียบกับเงินที่คาดว่าจะได้รับ ณ วันเกษียณได้ โดยเข้าไปที่ My GPF Application เลือกเมนู “My GPF & My GPF Twins”

นอกจากเมนูดังกล่าวจะช่วยวางแผนเกษียณได้แล้ว สมาชิกยังสามารถทดลองเลือกอัตราออมเพิ่ม เพื่อให้ระบบประมาณการว่าควรออมเพิ่มเท่าไหร่จึงจะได้รับเงินเกษียณเพียงพอตามเป้าหมายของตนเอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนใช้บริการออมเพิ่มกับ กบข.

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน