กต.เร่งช่วยอพยพคนไทยกว่า 300 ชีวิต ออกจากเมียนมา เหตุสู้รบแรงขึ้น ระเบิดลงใกล้จุดพัก แจ้งอุปสรรค ทางการพม่า ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่ อ้างเหตุด้านความปลอดภัย

11 พ.ย. 66 – นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงความคืบหน้าความพยายามในการช่วยเหลือคนไทยจากเมืองเล้าก์ก่าย ในเมียนมา ว่า

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้ว ยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สถานทูตในกรุงย่างกุ้ง สถานทูตในกรุงปักกิ่ง สถานกงสุลใหญ่ในนครคุนหมิง กรมการกงสุล และกรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์และประสานภารกิจการช่วยเหลือคนไทยในเมืองเล้าก์ก่าย เมียนมา

กระทรวงการต่างประเทศขอย้ำว่า ทางการไทยมีความร้อนใจและห่วงใยพี่น้องคนไทยในเมืองเล้าก์ก่ายอย่างยิ่ง สถานการณ์นี้มีอุปสรรค ข้อจำกัดมากมายในการดำเนินการ เนื่องจากเป็นพื้นที่สู้รบ

ขณะนี้ กลุ่มคนไทยยังอยู่ในพื้นที่เมืองเล้าก์ก่ายมีจำนวน 293 คน ประกอบด้วย กลุ่มอยู่ในความดูแลของทางการเมียนมาแล้ว 164 คน กลุ่มที่ทำงานที่สถานบันเทิง KTV และแจ้งประสงค์จะเดินทางกลับไทย 18 คน กลุ่มที่นายจ้างเพิ่งปล่อยตัวออกมาและอยู่ในสถานที่ปลอดภัย และรอไปรวมกับคนไทยกลุ่มใหญ่ 32 คน ซึ่งสามกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่พร้อมได้รับการส่งกลับไทย

ส่วน กลุ่มที่นายจ้างยังไม่ปล่อยตัวออกมา 53 คน และกลุ่มที่เคยติดต่อขอรับความช่วยเหลือ และยังติดต่อไม่ได้ (ว่ายังอยู่ในพื้นที่หรือกลับประเทศไทยแล้ว) 26 คน

นอกจากนี้ ยังได้รับรายงานว่า มีกลุ่มคนไทยประมาณ 41 คน ที่ถูกนายจ้างปล่อยตัวออกมาจากเมืองเล้าก์ก่าย และหลบหนีออกไปเมืองอื่นในความปกครองของกลุ่มว้าแดง โดยสถานทูตในกรุงย่างกุ้ง อยู่ระหว่างประสานเพื่อรับตัวและหาเส้นทางที่เหมาะสมและปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายกลับไทยต่อไป

สำหรับสถานการณ์การต่อสู้ในพื้นที่มีความรุนแรงขึ้น และเมื่อ 10 พ.ย. มีระเบิดลงใกล้จุดที่พักคนไทย ซึ่งกรมการกงสุลได้โทรสอบถามและให้กำลังใจ ซึ่งเช้าวันนี้ คนไทยมีกำลังใจดีขึ้น

สถานทูตในกรุงย่างกุ้งได้พยายามผลักดันการขอเข้าพื้นที่ เพื่อไปตรวจสอบสัญชาติและออกเอกสารเดินทางให้คนไทยอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานทูตประเทศต่างๆ รวมทั้งสถานทูตไทย ยังไม่ได้รับอนุญาตจากทางการเมียนมาให้เข้าพื้นที่ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

สถานทูตจึงได้ทำการตรวจสอบสัญชาติผ่านวิดีโอคอลแทน และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้ รวมถึงจะออกเอกสารเดินทางให้คนไทย นอกจากนี้ยังได้ประสานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการอพยพคนไทย โดยมุ่งหวังที่จะนำคนไทยออกมายังพื้นที่ปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ มีคนชาติอื่น ๆ อีกเป็นจำนวนมากที่รอการอพยพในสถานการณ์นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน