ผบ.ทบ. สั่งเปิด 83 จุดบริการประชาชน แบบครบวงจรทั่วประเทศ เดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.66 – 4 ม.ค.67

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.2566 กองทัพบก ส่งความสุขในช่วงปีใหม่ผ่านการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชน โดย พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้หน่วยทหารทั่วประเทศคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ ทั้งที่ตั้งหน่วยทหารและพื้นที่ตามแนวชายแดน

อีกทั้งให้หน่วยทหารทั่วประเทศบูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งจุดบริการประชาชนแบบครบวงจร ตั้งแต่ 29 ธ.ค.66 – 4 ม.ค.67 ในบริเวณเส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางที่เป็นจุดเสี่ยงหรือพบการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อให้ประชาชนที่สัญจร ผ่านได้แวะพักรับประทานน้ำดื่มและกาแฟ สอบถามเส้นทาง ตลอดจนใช้บริการด้านต่างๆ อาทิ การนวดผ่อนคลาย การแก้ไขปัญหารถเสีย

โดยปีนี้ หน่วยทหารกองทัพบกมีการจัดตั้งจุดบริการประชาชน ทั่วประเทศรวม 83 จุด ประกอบด้วย กรุงเทพและปริมณฑล 7 จุด ภาคเหนือ 18 จุด ภาคกลาง 12 จุด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จุด ภาคตะวันออก 6 จุด ภาคตะวันตก 12 จุด และภาคใต้ 9 จุด ซึ่งผลการปฏิบัติห้วงปีใหม่ 2566 ที่ผ่านมา มีการให้บริการประชาชนรวม 17,380 คน

ขณะเดียวกัน ผบ.ทบ.ยังได้มอบนโยบายรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหาร ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาจัดตั้งศูนย์ควบคุมจราจรและจุดบริการของจังหวัด ในพื้นที่ท่องเที่ยวเมืองหลักหรือพื้นที่ที่มีประชาชนเดินทางจำนวนมาก เพื่อลดความคับคั่งของการจราจร และดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้ประชาชนในภาพรวมของจังหวัดอีกทางหนึ่งด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน