กาญจนบุรี หมดโปรหนาวเข้าสู่โหมดร้อน อุทยานฯ ทองผาภูมิ ประกาศปิด “เขาช้างเผือก” แจ้งยอด นักท่องเที่ยว 4 เดือน 56,995 คน สร้างรายได้ 2,936,525 บาท

1 ก.พ. 67 – นายรัชสิต จงจรัสพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ได้ลงนามในประกาศอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เรื่อง “ขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก”

ตามที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิได้เปิดให้มีการท่องเที่ยว กิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 8 กิโลเมตร

เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้สัมผัสและศึกษาธรรมชาติโดยตรง อันเป็นประโยชน์ในการคุ้มครอง บำรุง ดูแล และรักษาอุทยานแห่งชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งการสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น

บัดนี้อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตรวจสอบแล้ว เนื่องจากขณะนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูแล้งทำให้สภาพอากาศร้อน ทุ่งหญ้าโดยรอบทั่วไปเริ่มแห้งกรอบ ซึ่งอาจเกิดไฟป่าได้ง่าย เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนโดยทั่วไป จึงขอปิดการท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ที่บริเวณป่าบ้านอีต่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปิล๊อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป

โดยในช่วงที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้ท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ขึ้นระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 นั้น ปรากฏว่า มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

จากข้อมูลที่จัดทำตัวเลขเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกิจกรรมการเดินป่าศึกษาธรรมชาติระยะไกลเขาช้างเผือก ยังไม่รวมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิแหล่งอื่นๆ มีมากถึง จำนวน 5,450 คน นอกจากสร้างรายได้ให้กับกรมอุทยานฯแล้วชุมชนในพื้นที่ยังมีรายได้จากการขายวัตถุดิบในการประกอบอาหารอีกด้วย

นายรัชสิต จงจรัสพร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ กล่าวว่า สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานทองผาภูมิ ช่วงเดือน ตุลาคม 2566 ถึงเดือน มกราคม 2567 รวม 4 เดือน มีจำนวน 56,995 คน แยกเป็นเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 15,280 คน เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 11,390 คน เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 19,895 คน เดือนมกราคม 2567 จำนวน 10,430 คน

รายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งหมด จำนวน 2,936,525 บาท แยกเป็นเดือนตุลาคม 2566 จำนวน 752,345 บาท เดือนพฤศจิกายน 2566 จำนวน 628,705 บาท เดือนธันวาคม 2566 จำนวน 953,760 บาท และเดือนมกราคม 2567 จำนวน 601,715 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน