เซอร์ไพรส์ นายอำเภอ สั่งล็อกห้องประชุม ตรวจปัสสาวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กว่า 300 คน เจอ ฉี่ม่วง 3 ราย ลงโทษวินัยเด็ดขาด

วันที่ 2 เม.ย.2567 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอกมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ นายพุทธภูมิ นาชัยเริ่ม นายอำเภอกมลาไสย เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยมี นายกิตติศักดิ์ มนตรี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

มอบหมายให้ นายพูนเพิ่ม พรไตรศักดิ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย นายปฏิพัฒน์ สีทอนราช ปลัดอำเภองานป้องกัน สมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกมลาไสยที่ 9

เซอร์ไพรส์ นายอำเภอ สั่งล็อกห้องประชุม ตรวจปัสสาวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน กว่า 300 คน เจอ ฉี่ม่วง 3 ราย ลงโทษวินัยเด็ดขาด

เซอร์ไพรส์ นายอำเภอ สั่งล็อกห้องประชุม ตรวจปัสสาวะ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน กว่า 300 คน เจอ ฉี่ม่วง 3 ราย ลงโทษวินัยเด็ดขาด

ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จ.กาฬสินธุ์ นำโดย นายประสงค์ จันทร์กระจ่าง ป้องกัน จ.กาฬสินธุ์ ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ภายใต้ยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด จ.กาฬสินธุ์

ทั้งนี้ ระหว่างการรายงานการประชุมของหัวหน้าส่วนราชการ มีผู้เข้าร่วมประชุมบางส่วนที่เป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ได้ออกจากที่ประชุมเพื่อเข้าแถวรับอุปกรณ์การตรวจหาสารเสพติดกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.กมลาไสย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกมลาไสย

และมีสมาชิก อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอกมลาไสย ได้วางกำลังตามจุดห้องสุขาเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจหาสารเสพติด จากการตรวจปัสสาวะทั้งหมด 395 ราย เบื้องต้นพบสารเสพติด จำนวน 4 ราย ยังไม่ได้รับการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด จำนวน 13 ราย จากนั้นได้ส่งผลตรวจไปที่โรงพยาบาลกมลาไสย

จากการตรวจสอบที่ยืนยันผลจากโรงพยาบาลกมลาไสย ปรากฏว่า พบสารเสพติด 3 ราย ประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 ราย, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ 1 ราย และสารวัตรกำนัน 1 ราย หลังทราบผลที่ออกโดยโรงพยาบาลกมลาไสย ทางส่วนของอำเภอจะดำเนินการสอบสวนลงโทษทางวินัย พร้อมนำผู้ตรวจพบสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในขั้นต่อไป

นายพุทธภูมิ กล่าวว่า วันนี้ทางอำเภอกมลาไสยได้จัดการประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งระหว่างการประชุมเราได้ดำเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะหาเสพติด โดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จ.กาฬสินธุ์

เพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธการฟ้าแดดสงยางระดมกวาดล้างยาเสพติด กวาดบ้านตัวเอง ตามนโยบายของนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจ.กาฬสินธุ์ เพื่อกวาดบ้านตนเองให้ใสสะอาดก่อนที่จะไปแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

โดยได้สุ่มตรวจทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านเพื่อตรวจสารเสพติดหรือการขยายผลกับผู้ที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด นอกจากนี้ทางส่วนราชการอำเภอกมลาไสยได้ร่วมกันทำข้อตกลง MOU

ในการป้องกันปัญหายาเสพติดและการขับเคลื่อนโครงการ To be number one พร้อมกับได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกมลาไสย ในการสุ่มตรวจหาสารเสพติด

ทั้งนี้ หากพบผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีกระบวนการบำบัดรักษา กระบวนการทางด้านวินัยที่จะลงโทษในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทางเราพร้อมดูแลประชาชนหากท่านใดมีเบาะแสยาเสพติดสามารถแจ้งทางอำเภอเราพร้อมเข้าไปดำเนินการทันทีโดยไม่มีการหมกเม็ดหรือเก็บข้อมูลไว้เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม พื้นที่ อ.กมลาไสย ทั้งหมด 8 ตำบล มี 10 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีหมู่บ้าน 111 หมู่บ้านด้วยกัน ทางเราได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนให้ครบทั้ง 111 หมู่บ้านรวมทั้งขับเคลื่อนโครงการเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหายาเสพติด

เช่น โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 ตำบล ยั่งยืน ในการเอาชนะยาเสพติดควบคู่ไปกับโครงการของตำรวจภูธรจ.กาฬสินธุ์ในส่วนของตำบลมั่นคงในพื้นที่ตำบลหลักเมือง ซึ่งอยู่ในระหว่างการขับเคลื่อนร่วมกันคาดว่าในอนาคตจะเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน