สพม.ขอนแก่น สั่งสอบ 8 โรงเรียนดังจังหวัด ปมผู้ปกครองโวยเรียกแป๊ะเจี๊ยะ 1 แสน ให้รายงานผลภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมเชิญผู้บริหารโรงเรียน มาสอบถามข้อเท็จจริง

จากกรณีมีผู้ปกครองร้องเรียนสื่อมวลชนว่ามีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งหนึ่งเรียกรับแป๊ะเจี๊ยะสูงถึงคนละ 1 แสนบาท ขณะเดียวกันทาง ป.ป.ช.ขอนแก่น ลงพื้นที่เฝ้าระวังสังเกตการณ์ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินในโรงเรียนที่แข่งขันสูง 8 แห่ง เป็นโรงเรียนในตัวเมือง 3 แห่ง ที่เหลือเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

สพม.ขอนแก่น สั่งสอบ 8 โรงเรียนดังจังหวัด ปมผู้ปกครองโวยเรียกแป๊ะเจี๊ยะ 1 แสน

สพม.ขอนแก่น สั่งสอบ 8 โรงเรียนดังจังหวัด ปมผู้ปกครองโวยเรียกแป๊ะเจี๊ยะ 1 แสน

ล่าสุดวันที่ 3 เม.ย.2567 นายทวีศักดิ์ สมนอก รองผู้อำนวยการ สพม.ขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการร้องเรียนเรื่องการรับแป๊ะเจี๊ยะ และโรงเรียน 8แห่ง จากทั้งหมด 84 แห่ง ที่ป.ป.ช.ขอนแก่น เฝ้าระวังการเรียกรับเงินแป๊ะเจี๊ยะ คือโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดใหญ่พิเศษ และมีอัตราการแข่งขันสูง ประกอบด้วย

1.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2.โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 3.โรงเรียนกัลยาณวัตร 4.โรงเรียนบ้านไผ่ 5.โรงเรียนน้ำพองศึกษา 6.โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 7.โรงเรียนหนองเรือวิทยา 8.โรงเรียนชุมแพศึกษา ซึ่งโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง สามารถรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษได้ โดยเงื่อนไขพิเศษ มี 4 หลักเกณฑ์

คือ 1.นักเรียนที่อยู่ในอุปการะของผู้บริจาคที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างเพื่อจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งเงื่อนไขนี้ เป็นไปตามมติครม. ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2562 2.นักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส 3.นักเรียนที่เป็นบุตรผู้เสียสละเพื่อชาติหรือผู้ประสบภัยพิบัติที่ต้องได้รับการสงเคราะห์ดูแลเป็นพิเศษ 4.นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนนั้น

โดยในจำนวนนี้ มี โรงเรียน 4แห่ง ที่ขอเปิดรับนักเรียนเงื่อนไขพิเศษข้อที่ 5 คือนอกเหนือจากเงื่อนไขพิเศษทั้ง 4 ข้อ เช่น ผู้ที่มีอุปการคุณต่อโรงเรียนต่อเนื่อง เป็นต้น ซึ่งการเปิดรับสมัครนักเรียนเงื่อนไขพิเศษข้อที่ 5 นี้ เป็นเหตุผลและความจำเป็นของโรงเรียนนั้นๆ ในการขอเปิดรับนักเรียน

เบื้องต้น สพม.ขอนแก่น ยืนยันว่าไม่ได้ปล่อยปะละเลยให้มีการเรียกรับเงินหรือแป๊ะเจี๊ยะ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการรับเงินนักเรียนเข้าเรียน โดยวันนี้ได้มีการเชิญผู้บริหารโรงเรียน 8 แห่ง ที่ป.ป.ช.อ้างว่าเข้าข่ายเฝ้าระวังการเรียกรับเงิน มาสอบถามข้อเท็จจริงและกำชับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ และตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ โดยเฉพาะโรงเรียนที่ถูกกล่าวหา หลังจากมีผู้ปกครองร้องเรียนต่อสื่อมวลชน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน