สตูล รมว.ยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ละงู ติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานสังกัด พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7 เม.ย. 67 – ที่ศาลาอ่าวทุ่งนุ้ย ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับทราบการแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูลและกลุ่มมุสลีมะห์สตูล เพื่อรับทราบข้อมูลในพื้นที่

โดยมี นายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วย นางราตรี เอียดคง ยุติธรรมจังหวัดสตูล นางสาวปิยะพัชร คล้อยเคลื่อน ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล นายศรชัย ตลาสุข ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม นายอำเภอละงู ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมอบอินทผาลัมให้แก่พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ เพื่อส่งความปรารถนาดีเนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1445

สำหรับ บ้านอันนิซา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปลายปี พ.ศ. 2565 จากกลุ่มสตรี ที่ส่วนหนึ่งเป็น ผู้ได้รับได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ชุมชน สังคม โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พึ่งทางจิตใจ ให้คำปรึกษาแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาความรุนแรง อาทิ จากปัญหายาเสพติด เพื่อรับฟังปัญหาและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามประเมินผลโดยใช้หลักศาสนบำบัดในการดำเนินชีวิต

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและรับทราบการแก้ปัญหายาเสพติด บ้านพักใจ หมู่ 2 ตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่ง “บ้านพักใจ” เป็นสถานบำบัดยาเสพติดที่มีคุณภาพ ใช้ศาสนาบำบัด ในการรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้เป็นคนดีของสังคม

และร่วมมอบนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดให้กับแกนนำตำบลอาสาฯ จังหวัดสตูล 9 ตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีนายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายชัยวุฒิ บัวทอง ปลัดจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ จะเดินทางไปพบปะและมอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ณ ห้องประชุมเรือนจำสตูล พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของเรือนจำจังหวัดสตูลเพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่อีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน