ตราด เกษตรจังหวัดคุมเข้มรถขนทุเรียน ตั้งด่าน 4 จุด ตรวจใบ GAP ถนนหลัก-ถนนรอง สกัดทุเรียนอ่อนหลุด สู่ตลาด ในประเทศ-ต่างประเทศ ป้องทำลายราคาตลาด-หลอกลวงผู้บริโภค

11 เม.ย. 67 – นายวินัย ขยันยิ่ง เกษตรจังหวัดตราด พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ กำลังช่วยกันตรวจคัดกรองรถบรรทุกทุเรียนที่กำลังเดินทางออกจากจังหวัดตราด ยำทุเรียนไปขายหรือส่งล้งทุเรียนในต่างจังหวัดตราด เพื่อหาทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ที่อาจจะหลุดรอดไปยังตลาดในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเสียหายต่อราคาของทุเรียนได้

นายวินัย กล่าวว่า การตรวจทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน)ในครั้งนี้ เป็นการมุ่งป้องปรามปัญหาทุเรียนอ่อนเข้าสู่ตลาด โดยเจ้าหน้าที่จะขอดูใบตรวจจากรับรองคุณภาพจากสวนทุเรียนของเกษตรกร ใบ GAP รวมทั้งดูลักษณะของทุเรียน โดยเฉพาะบริเวณหนามทุเรียนหากพบว่า อาจเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ (ทุเรียนอ่อน) ก็จะมีการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนอีกครั้งหนึ่ง

หากพบทุเรียนด้อยคุณภาพ จะมีการคัดแยกทุเรียนที่ด้อยคุณภาพออกมา ด้วยการพ่นสีแดง เพื่อไม่ให้ทุเรียนชุดดังกล่าวเข้าสู่ตลาดทุเรียน ซึ่งเป็นการป้องกันปัญหาการทำลายตลาดออกสู่ตลาด
โดยในพื้นที่จังหวัดตราดจะมีจุดสกัดรวมทั้งสิ้น 4 จุด

คือ จุดตรวจบ้านท่าจอด ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง / จุดสกัดบ้านนาแกลง ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง / จุดสกัดบ้านหนองบอน ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ / และจุดสกัดตู้ยามเทพประทานพร ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด

สำหรับผลผลิตทุเรียนจังหวัดตราด ในปีนี้ 2567 เกษตรจังหวัดตราด คาดการณ์ว่า จะมีผลผลิตออกสู่ตลาด จำนวน 91,217 ตัน โดยในเดือนพฤษภาคม 2567 ทั้งเดือนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกว่า 50,000 ตัน หากมีทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาด จะส่งผลให้ราคาทุเรียนลดลงทันที

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน