ยูเอ็นเปิดรายงานประเทศที่ประชาชนมีความสุข ไทยร่วงถึง 6 อันดับ

Young demonstrators are seen before the protest of Finnish youths calling for climate protection in Helsinki, Finland March 15, 2019. Text in placard reads "We are the last generation that can affect". Lehtikuva/Heikki Saukkomaa/via REUTERS

ประเทศมีความสุข ยูเอ็นเปิดรายงานปี 2019 ไทยร่วงถึง 6 อันดับ

ประเทศมีความสุข – ซีเอ็นเอ็น เครือข่ายทางออกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ เอสดีเอสเอ็น ของสหประชาชาติ เปิดรายงาน ความสุขโลก ปี 2019 หรือ พ.ศ. 2562 ว่า ฟินแลนด์ครองอันดับ 1 ส่วนไทยได้อยู่อันดับที่ 52 ตกจากอันดับที่ 46 เมื่อปี 2018

รายงานความสุขโลกประเมินจากตัวชี้วัด 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ทีี่ดี ได้แก่ รายได้ เสรีภาพ ความเชื่อมั่น ช่วงอายุขัย การสนับสนุนทางสังคมและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

จอห์น เฮลลิเวลล์ ศาสตราจารย์เกียรตคุณด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบริติช โคลัมเบีย กล่าวว่าประเทศ 10 อันดับแรกมีทุกปัจจัยอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับมาตรวัดทางอารมณ์จากการอยู่ดีกินดี ไม่เพียงแต่ผู้ที่เกิดในฟินแลนด์เท่านั้นที่มีความสุข แต่ผู้อพยพในฟินแลนด์ก็มีความสุขที่สุดในโลกเช่นกัน

FILE PHOTO: A general view of Helsinki, Finland, May 6, 2017. REUTERS/Ints Kalnins/File Photo

ความสุขไม่ได้มาจากดีเอ็นเอชาวฟินนิช แต่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตในประเทศที่ต้องจ่ายภาษีอัตราสูงเพื่อได้รับความปลอดภัยในสังคม การเชื่อมั่นรัฐบาล การมีเสรีภาพและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รวมทั้ง เอาใจใส่ซึ่งกันและกัน นี่คือสถานที่ที่ผู้คนอยากจะอยู่” เฮลลิเวลล์กล่าว

ประเทศที่มีความสุข 5 อันดับแรกมักจะเป็นประเทศเดิมๆ เหมือนการจัดอันดับเป็นประจำทุกปี ส่วนประเทศอันดับ 6 ได้แก่ สวิตเซอร์แลนด์ ตามมาด้วยสวีเดน นิวซีแลนด์ แคนาดา (ประเทศเดียวในทวีปอเมริกา) และออสเตรีย

อันดับในปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย โดยออสเตรียเขี่ยออสเตรเลียหลุดออกจาก 10 อันดับแรก ทำให้ออสเตรเลียตกไปเป็นอันดับที่ 11

แต่การจัดอันดับความสุข ไม่ได้สะท้อนว่าพลเมืองในประเทศนั้นๆ ปราศจากความรุนแรงหรือความบอบช้ำทางจิตใจ เช่น เมื่อเร็วๆนี้ เกิดเหตุกราดยิงมัสยิด 2 แห่งในเมืองไครสต์เชิร์ช  นิวซีแลนด์ แต่นิวซีแลนด์ก็ได้ครองอันดับ 8 ในปีนี้เหมือนปีที่ผ่านมา

Mourners carry the body of a victim of the Friday, March 15. (AP Photo/Mark Baker)

เฮลลิเวลล์วิเคราะห์ว่าชาวสิ่งที่โดดเด่นมากและส่งผลให้ชาวนิวซีแลนด์มีความสุข คือ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เลวร้าย

หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เมืองไครสต์เชิร์ช ปี 2554 ชาวนิวซีแลนด์ร่วมมือร่วมใจกันฟื้นฟูเมืองทันทีเฮลลิเวลล์กล่าว

ส่วนสหรัฐอเมริกา อยู่ในอันดับที่ 19 ตกจากปีที่ผ่านมา 1 อันดับและลดลงจากปี 2560 ถึง 5 อันดับ

นอกจากติดอันดับที่ 10 จากตัวชี้วัดเรืื่องรายได้แล้ว สหรัฐก็ไม่ได้ติดโผสิ่งชี้วัดใน 10 อันดับแรกเลย โดยวัดปัจจััยด้านความเอื้อเฟื้อเผืื่อแผ่ได้ที่อันดับ  12 และการสนับสนุนทางสังคม อยู่อันดับที่ 37 ส่วนเสรีภาพหล่นไปอยู่อันดับที่ 61 และคอร์รัปชันเป็นอันดับที่ 42

เจฟฟรีย์ ซาชส์ ผู้อำนวยการเอสดีเอสเอ็นและผู้เขียนรายงานหัวข้อเกี่ยวกับการเสพติดและไร้ความสุขในอเมริกา ชี้ว่าการเสพติดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชาวอเมริกันมีความสุขน้อยลงเพราะการติดยาเป็นเหตุให้ไม่มีความสุขและซึมเศร้า

การเสพติดมีหลายรูปแบบ ทั้งจากการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด ติดการพนัน ไปจนถึงติดสื่อดิจิทัลซาชส์กล่าว

ส่วนเฮลลิเวลล์บอกว่าชาวอเมริกันไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กันในสังคม ขณะที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความวิตกกังวล โดยเฉพาะกับวัยรุ่น

Facebook, Messenger and Instagram apps are are displayed on an iPhone on Wednesday, March 13, 2019, in New York.  (AP Photo/Jenny Kane)

ขณะที่ประเทศมหาอำนาจอื่นๆ ไม่ติด 10 อันดับแรกเหมือนกับสหรัฐ อย่างอังกฤษรั้งอันดับที่ 15 ขยับขึ้นมาจากอันดับที่ 18 ส่วนเยอรมนีอยู่อันดับที่ 17 ลดลงจากอันดับที่ 15 ขณะที่ญี่ปุ่นติดอันดับที่ 58 ร่วงจากอันดับที่ 54 ด้านรัสเซียครองอันดับที่ 68 ลดลงจากอันดับที่ 59 และจีนติดอันดับที่ 93 จากเดิมอยู่อันดับที่ 86

ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก คือ เซาท์ซูดาน จากการสำรวจ 156 ประเทศทั่วโลก ตามมาด้วย แอฟริกากลาง (155) อัฟกานิสถาน (154) แทนซาเนีย (153)  และรวันดา (152)

จำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น สวนทางกับความสุขของคนทั้งโลกที่ลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเดีย ปีนี้ติดอันดับที่ 140 ลดลงจากปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ในอันดับที่ 133 เนื่องจากชาวอินเดียเผชิญกับอารมณ์ด้านลบที่รุนแรงขึ้นทั้งความกังวล ความเศร้าและความโกรธ

ขณะที่ประเทศภูฎาน ซึ่งนายกรัฐมนตรีเสนอให้ยูเอ็นกำหนดวันแห่งความสุขโลกในปี 2554 ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 95 หล่นลงมา 2 อันดับจากปีที่แล้ว

ประเทศมีความสุข

ปี 2555 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติให้วันที่ 20 มี.. เป็นวันแห่งความสุขสากล (International Day of Happiness) เนื่องจากเห็นว่าความสุขและการอยู่ดีกินดีมีความสัมพันธ์กันและเป็นเป้าหมายสากล

รายงานนี้เป็นรายงานฉบับที่ 7 นับตั้งแต่ปี 2555 โดยการจัดอันดับประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกรวบรวมข้อมูลมาจากการสำรวจใน 156 ประเทศ รวมทั้ง แกลลอบ เวิร์ลด์ โพลล์ ที่เริ่มในปี 2548-2549 ด้วย

ประเทศที่มีความสุขมากที่สุดในโลก

 1. ฟินแลนด์
 2. เดนมาร์ก
 3. นอร์เวย์
 4. ไอซ์แลนด์
 5. เนเธอร์แลนด์
 6. สวิตเซอร์แลนด์
 7. สวีเดน
 8. นิวซีแลนด์
 9. แคนาดา
 10. ออสเตรีย

ประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดในโลก

 1.  เซาท์ซูดาน
 2.  แอฟริกากลาง
 3.  อัฟกานิสถาน
 4.  แทนซาเนีย
 5.   รวันดา
 6.   เยเมน
 7.   มาลาวี
 8.  ซีเรีย
 9. บอตสวานา
 10. เฮติ

/////////////

บทความก่อนหน้านี้เมีย หนุ่มช่างแอร์ โดนยิงดับหน้าร้านข้าวต้ม เหตุแค่มองหน้า ตัดพ้อ คนยิงไม่สลด มีทนาย
บทความถัดไปติ๊งโน้ต แฟนเก่าบุ๋ม บิ๊กไบก์ คว่ำสาหัส กระดูกร้าวทั้งตัว น้องสาวเผย ปาฏิหาริย์ 1 ในล้าน