พระสันตะปาปาฟรานซิส – วันที่ 6 มี.ค. บีบีซี รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส มุขนายกแห่งคริสตจักรกรุงโรม ทรงพบ อายะตุลลอฮ์ อาลี อัล-ซิสตานี อายุ 90 ปี ผู้นำจิตวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดผู้หนึ่งในศาสนาอิสลามนิกายชีอะฮ์ ที่นครนาจาฟของอิรัก เมืองศักดิ์สิทธิ์อันดับที่สามของอิสลามนิกายชีอะฮ์

BBC

ในวันที่สองที่พระสันตะปาปาเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิรักครั้งประวัติศาสตร์ นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 และครั้งแรกที่พระสันตะปาปาเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิรัก

ท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยจากบุคลากรกองกำลังความมั่นคงอิรักราว 10,000 นาย และการประกาศเคอร์ฟิวตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจำกัดการระบาดของโควิด-19 หลังมีรายงานว่า กลุ่มติดอาวุธมุสลิมนิกายชีอะฮ์บางกลุ่มต่อต้านการเสด็จพระราชดำเนินของพระสันตะปาปา โดยชี้ว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในอิรักจากตะวันตก

REUTERS

การพบปะระหว่างผู้นำสองศาสนาจะมีแนวโน้มเป็นการเจรจาในประเด็นความศรัทธาที่แตกต่างกัน เช่น ชนกลุ่มน้อยชาวคริสต์ของอิรัก ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง ตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริการุกรานอิรักเมื่อปี 2546

จากนั้น พระสันตะปาปาจะเสด็จพระราชดำเนินเยือน นครอูร์ สถานที่เกิดของ อับราฮัม บุคคลผู้เป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลาม คริสต์ และยูดาย

EPA

ทั้งนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิส พระชนมพรรษา 84 พรรษา เสด็จพระราชดำเนินด้วยเครื่องบินพระที่นั่งมาถึงอิรัก เมื่อวันที่ 5 มี.ค. และ นายกรัฐมนตรีมุสตาฟาอัล อัล-คาห์ดิมี ผู้นำอิรัก รับเสด็จที่สนามบินกรุงแบกแดด

จากนั้น พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงเรียกร้องยุติการใช้ความรุนแรงและลัทธิสุดโต่ง การแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและความไร้ขันติธรรม

EPA

“อิรักได้รับผลกระทบเลวร้ายจากสงคราม การระบาดของการก่อการร้าย และความขัดแย้งนิกายศาสนา การมีอยู่ของชาวคริสต์ในดินแดนแห่งนี้ และการมีส่วนร่วมของชาวคริสต์ต่อชีวิตของคนในชาติ ถือเป็นมรดกล้ำค่าที่ชาวคริสต์เหล่านี้ปรารถนาที่จะรับใช้ทุกคนต่อไป”

พระสันตะปาปาตรัสด้วยว่า ชุมชนคริสเตียนที่ลดน้อยลงของอิรักควรมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในฐานะพลเมืองที่มีสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบเต็มรูปแบบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน