องค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับคำแนะนำฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบใหม่ เด็ก-วัยรุ่นที่สุขภาพดีไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น ส่วนคนที่เสี่ยงสูง มีโรคประจำตัวควรฉีดกระตุ้นปีละ 1-2 ครั้งหรือทุก 6-12 เดือน

รอยเตอร์ รายงานว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ปรับคำแนะนำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในการแพร่ระบาดของยุคสายพันธุ์โอไมครอน โดยแนะนำว่า เด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องฉีดวัคซีนกระตุ้น ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงควรได้รับวัคซีนกระตุ้นทุก 6-12 เดือนหลังจากฉีดกระตุ้นครั้งล่าสุด โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อย่างเช่น อายุ หรือระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย

ภาพประกอบ

WHO ชี้ว่า เป้าหมายของการปรับข้อแนะนำนี้ เพื่อมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการฉีดวัคซีนให้กับผู้ที่เผชิญความเสี่ยงจากโรคร้ายแรงหรือเสียชีวิตจากโควิด โดยพิจารณาจากภูมิคุ้มกันของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากการติดเชื้อและการฉีดวัคซีน พร้อมย้ำว่า วัคซีนโควิด-19 และเข็มบูสเตอร์ มีความปลอดภัยต่อคนทุกช่วงอายุ แต่การปรับคำแนะนำเช่นนี้เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ อย่างเช่น การลดค่าใช้จ่ายก่อนที่จะแนะนำให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้

ภาพประกอบ

ขณะเดียวกัน องค์การอนามัยโลก ระบุว่า เด็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นกลุ่มที่มี “ลำดับความสำคัญต่ำ” สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมทั้งเรียกร้องให้นานาประเทศพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ภาระโรค (ความสูญเสียทางสุขภาพ การเจ็บป่วย พิการและเสียชีวิต) ก่อนจะฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่ประชากรกลุ่มนี้

ก่อนหน้านี้เมื่อเดือน ก.ย. 65 องค์การอนามัยโลก ประกาศการสิ้นสุดของการระบาดใหญ่นั้นอยู่ในระยะที่มองเห็น โดยการออกมาปรับข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุดสะท้อนภาพสถานการณ์ระบาดในปัจจุบันและระดับภูมิคุ้มกันทั่วโลก แต่ก็ไม่ควรมองว่าเป็นคำแนะนำระยะยาวว่าจะเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเป็นประจำทุกปีหรือไม่

ภาพประกอบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน