องค์การอนามัยโลก (WHO) ร้องขอให้จีนเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ของผู้ป่วยโรคปอดอักเสบลึกลับ หลังมีรายงานพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเป็นเด็กล้นโรงพยาบาลทางตอนเหนือของจีนไม่ทราบสาเหตุ

วันที่ 22 พ.ย. 66 องค์การอนามัยโลกได้โพสต์ขอให้ทางการจีนแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบาดวิทยา โดยคลัสเตอร์เด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจและปอดอักเสบทางตอนเหนือของจีน รวมถึงข้อมูลทางคลินิก ซึ่งเป็นการรักษาหรือตรวจผู้ป่วย เช่นเดียวกับผลวิเคราะห์จากห้องแล็บต่างๆ ที่รายงาน

นอกจากนั้น ทางองค์กรยังขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการระบาดของเชื้อโรค รวมทั้งเชื้อไข้หวัดใหญ่ โรคไวรัสทางเดินหายใจ RSV และเชื้อไมโคพลาสมา ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ

ภาพประกอบ

อย่างไรก็ตาม มีรายงานพบคลัสเตอร์เด็กป่วยด้วยโรคปอดอักเสบที่ยังวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นเชื้อโรคชนิดใด ทางภาคเหนือของจีน และยังแน่ชัดว่าเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นโดยรวมของการติดเชื้อทางเดินหายใจ ที่ทางการจีนรายงานก่อนหน้านี้หรือไม่

ภาพประกอบ

โดยย้อนไปก่อนหน้านี้ เมื่อ 13 พ.ย. 2566 ทางการจีนรายงานพบเด็กป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่มขึ้น และทำให้เจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุขของจีนยกระดับมาตรการคุมเข้มด้านการป้องกันโรคโควิด-19 มากขึ้น รวมทั้งโรคติดต่อที่มีการแพร่ระบาด อย่างเช่น เชื้อไวรัส influenza ไข้หวัดใหญ่ ไวรัส RSV เชื้อไวรัสโควิด-19

ภาพประกอบ

ขณะที่ ทาง WHO เรียกร้องวอนให้ประชาชนจีนควรปฏิบัติตนตามมาตรการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างจากคนป่วย ควรอยู่บ้านเมื่อมีอาการป่วย

นอกจากนี้ ควรตรวจหาเชื้อและเข้ารับการรักษาหากมีความจำเป็น สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือสม่ำเสมอ รวมทั้งแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน