‘บัวแก้ว’เผยของขวัญปีใหม่ -เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงของขวัญปีใหม่ 2567 สำหรับประชาชน จากกระทรวงการต่างประเทศ ดังนี้

1) บริการการทำพาสปอร์ตทันใจ ทำเช้า-ได้บ่าย 100 คน / วัน (ทั้งจองคิวออนไลน์และ walk in) โดยจ่ายค่าบริการในอัตราปกติ (เล่ม 5 ปี 1,000 บาท และเล่ม 10 ปี 1,500 บาท) โดยไม่ต้องเสียค่าเล่มด่วน 2,000 บาท ระหว่างวันที่ 2-12 ม.ค. 2567 ในวันทำการ โดยยื่นคำร้องก่อน 11.30 น. ที่กรมการกงสุล ถ. แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงานหนังสือเดินทางทุกแห่ง และรอรับเล่มวันเดียวกันเวลา 14.30 – 16.30 น. ที่อาคารกรมการกงสุล ถ. แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

2) บริการทำพาสปอร์ตในวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดทั้งปี ที่สำนักงานหนังสือเดินทางปทุมวันที่ห้างสรรพสินค้าเอ็มบีเค เซนเตอร์ และสำนักงานหนังสือเดินทางบางใหญ่ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

3) บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ฟรี เพื่อทำนิติกรณ์เอกสาร (จำนวนคนละ 1 เอกสาร) ระหว่าง 2-12 ม.ค. 2567 ในวันทำการ ที่อาคารกรมการกงสุล และสำนักงานหนังสือเดินทางภูเก็ต เชียงใหม่ และพัทยา

4) บริการรถเคลื่อนที่ (Bangkok Mobile Service) โดยกรมการกงสุลร่วมกับกรุงเทพมหานคร ให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและบริการคัดสำเนาเอกสาร (ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) ได้แก่ ทะเบียนบ้าน สูติบัตร และมรณบัตร ระหว่าง 15-26 ม.ค. 2567 ในวันทำการที่ลานจอดรถกรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

5) บริการกงสุลสัญจร เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง ตลอดทั้งปี ในพื้นที่ที่ไม่มีสำนักงานหนังสือเดินทางตั้งอยู่ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้จากกรมการกงสุล

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังได้ประชาสัมพันธ์บริการพิเศษในขณะนี้และกงสุลสัญจรปลายเดือนนี้ ได้แก่ กรมการกงสุลเปิดรับทำพาสปอร์ต (ค่าธรรมเนียมตามปกติ) ที่งานกาชาด ที่สวนลุมพินีที่ซุ้มกระทรวงการต่างประเทศใกล้ประตู 3 จนถึงวันที่ 18 ธ.ค. 66 จำกัดจำนวน 70 คิว/วัน โดยเริ่มแจกบัตรคิวเวลา 12.00 น.

กรมการกงสุลจะให้บริการกงสุลสัญจร ที่ จ. มุกดาหาร ระหว่างวันที่ 21 – 25 ธ.ค. 2566 เวลา 08.30 -30 น. ที่ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1,000 คิว/วัน เพื่อจัดทำหนังสือเดินทางสำหรับบุคคลทั่วไป โดยมีค่าธรรมเนียมตามปกติ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน