ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แจ้งว่า ตามที่ได้จัดพิมพ์และออกใช้ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2549 เป็นต้นมานั้น ธปท.ขอเรียนให้ทราบว่า ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังกล่าว จัดพิมพ์ขึ้นตามพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501 ซึ่งสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

 

ทั้งนี้ การนำธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปถ่ายสำเนาด้วยเครื่องถ่ายเอกสารสี หรือการลอกเลียนแบบด้วยวิธีการใดๆ เพื่อประโยชน์ใดๆก็ตาม ทั้งเป็การกระทำโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม อาจเข้าข่ายเป็นการกระทำความผิดฐานปลอมแปลงธนบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญา

 

ธปท.จึงขอประกาศให้ระงับการถ่ายสำเนา หรือการลอกเลียน หรือทำเลียนแบบ ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ประชาชนโปรดอย่าสนับสนุนซื้อสิ่งที่ทำเลียนแบบหรือภาพถ่ายสำเนาธนบัตรเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน