กกต.ฟัน 'ดอน' ขาดคุณสมบัติ เมียถือหุ้นเกินกำหนด-ไม่แจ้งป.ป.ช.

31 พ.ค. 2561 - 19:05 น.

กกต.ฟัน ‘ดอน’ ขาดคุณสมบัติเป็นรมว.ต่างประเทศ เมียถือหุ้นเกินกำหนด-ไม่แจ้งป.ป.ช.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กกต.ฟัน ‘ดอน’ – วันที่ 31 พ.ค. รายงานข่าวแจ้งว่าในการประชุมกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ประชุมกกต.มีมติเสียงข้างมากเห็นว่า การถือครองหุ้นของ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ เข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 264 ประกอบมาตรา 187 ที่บัญญัติ ไม่ให้รัฐมนตรีถือครองหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท หรือในกรณีประสงค์จะได้รับประโยชน์จากหุ้นที่ถือครองให้แจ้งประธานป.ป.ช.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งและให้โอนหุ้น จนอาจเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170

ขณะนี้มอบหมายให้สำนักกฎหมายของทางสำนักงานกกต. ดำเนินการยกร่างคำร้องเพื่อยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป

กกต.ฟัน 'ดอน'

กรณีดังกล่าวมาจากการที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2560 ขอให้กกต.ตรวจสอบการถือครองหุ้นสัปทานของ 9 รัฐมนตรีที่ประกอบไปด้วย นายดอน นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง นายพิเชฐ ดุรงคเวโรรจน์ รมว.ดิจิทัล นายอุตตม สาวนายน รมว.อุตสาหกรรม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงส์ รมว.พานิชย์ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.ท่องเที่ยวและกีฬาในขณะนั้น ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการในขณะนั้น พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รมว.แรงงานในขณะนั้น

หลังรัฐธรรมนูญ 2560 มีผลบังคับใช้เมื่อ 6 เม.ย. 2560 เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญทำให้ความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดหรือไม่ ซึ่งกกต.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นตรวจสอบ และรายงานว่าคณะอนุกรรมการได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อกกต.ว่า การถือครองหุ้นของรัฐมนตรี 8 คนนั้นไม่มีปัญหาเห็นควรที่กกต.จะยุติเรื่อง

มีเพียงของนายดอนที่อาจมีปัญหาขัดรัฐธรรมนูญเนื่องจากคู่สมรสถือครองหุ้นในธุรกิจอยู่เกินกว่าร้อยละ 5 และไม่มีการแจ้งต่อป.ป.ช.ภายในกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนด

ที่ประชุมกกตมีมติตามที่อนุกรรมการตรวจสอบเสนอให้ยุติเรื่องในส่วนของ 8 รมต. ขณะที่ในส่วนของนายดอนนั้น ที่ประชุมมีความเห็นแบ่งเป็น 2 ฝ่ายและที่สุดก็ได้มีการลงมติซึ่งในชั้นแรกผลการลงมติออกมาเท่ากัน 2 ต่อ 2 ทำให้นายศุภชัย สมเจริญ ประธานกกต. ออกเสียงชี้ขาดอีก 1 เสียง จึงกลายเป็นมติเสียงข้างมาก 3 ต่อ 2 ว่าการถือครองหุ้นของนายดอนเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และให้เสนอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย

ขณะเดียวกัน ยังเหลือคำร้องของนายเรืองไกรกรณีการถือครองหุ้นของ 3 รมต. ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ และการถือครองหุ้นของ 90 สนช. ที่กกต.ยังดำเนินการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กกต.ฟัน 'ดอน' ขาดคุณสมบัติ เมียถือหุ้นเกินกำหนด-ไม่แจ้งป.ป.ช.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง