เมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เปิดเผยถึงมาตราการ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ ครบ 7 วันในวันนี้ ว่า จากนโยบายสร้างความปลอดภัยในการสัญจรของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ด้วยมาตรการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ตั้งแต่ 29 ธ.ค.59-4 ม.ค.60 โดย กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครป้องกันภัย ได้ร่วมกันจัดตั้งจุดบริการประชาชนและด่านตรวจ ในเส้นทางต่างๆ รวมถึงสถานีขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและเข้มงวดในมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ซึ่งประชาชนและผู้ใช้เส้นทางสัญจรได้ตอบรับในมาตรการ และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี โดยตลอด 7 วันที่ผ่านมามีสถิติ ซึ่งมีการสรุป การดำเนินมาตราการ ประกอบด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เจ้าหน้าที่ตรวจพบผู้กระทำผิดในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยประมาท ด้วยการดื่มแล้วขับ 161,368 คน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 104,675 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 56,693 คน)

ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้ทั้งหมด 4,354 คัน (แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,118 คัน และรถยนต์ 1,236 คัน) ส่งดำเนินคดี 66,783 คน (แยกเป็น รถจักรยานยนต์ 42,240 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคล 24,543 คน)

“เจ้าหน้าที่ตำรวจและกกล.รส. ในทุกพื้นที่กำลังดำเนินการคืนรถให้กับเจ้าของตามข้อตกลงที่ได้แจ้งไว้ ส่วนรถที่จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจะต้องรอผลทางคดีให้เสร็จสิ้นก่อน อย่างไรก็ตาม คสช. ขอขอบคุณประชาชนที่ได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการลดอุบัติเหตุ รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติงานดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดียิ่ง สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ คสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปพิจารณากำหนดแนวทางป้องกันในทุกมิติ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่มีผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกันต่อไป” พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน