Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 18 ก.พ. 2563

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ เป็นดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนพระองค์

28 ม.ค. 2560 - 17:44 น.

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สิน ส่วนพระองค์

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบทรัพย์สิน ฝ่ายพระมหากษัตริย์ พ.ศ.2479 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จัดระเบียบทรัพย์สินฝ่ายพระมหากษัตริย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2491 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นผู้ดูแลรักษาและจัดการผลประโยชน์ทรัพย์สินส่วนพระองค์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 27 ม.ค.พ.ศ.2560 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ เป็นดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนพระองค์
ข่าวที่เกี่ยวข้อง