สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รับศพเหยื่อพายุปาบึก ไว้ในพระราชานุุเคราะห์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 7 ม.ค. เวลา 18.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพนายฉลอง จันทนะ ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือประมงโชคมะลินีอับปางจากเหตุพายุโซนร้อน ปาบึก เมื่อวันที่ 3 – 4 ม.ค. 2562 ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล . ณ วัดใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ่อดาล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนายฉลอง อย่างหาที่สุดมิได้

ขณะที่จังหวัดปัตตานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพนายปราโมทย์ วงศ์สุวรรณ ที่เสียชีวิตจากเหตุเรือประมงโชคมะลินีอับปางจากเหตุพายุโซนร้อน ปาบึก เมื่อวันที่ 3 – 4 ม.ค. 2562 ตั้งศพบำเพ็ญกุศล. ณ วัดบูรพาราม หมู่ที่ 2 ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพไว้ในพระราชานุเคราะห์ และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งพระราชทานผ้าไตร จำนวน 5 ไตร ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวนายปราโมทย์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน