โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์ที

โปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงสถานสงเคราะห์ต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระองค์ที

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีของเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วันที่ 29 เม.ย. 2562

โดยในวันนี้ เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน 6 แห่ง ในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด บ้านภูมิเวท จำนวน 134 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จำนวน 544 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จำนวน 455 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จำนวน 600 คน สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จำนวน 480 คน และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จำนวน 450 คน

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหาร ไปพระราชทานเลี้ยง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญเป็นประจำทุกปี โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้เด็กและเยาวชนในสถานสงเคราะห์เหล่านี้ ได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ เพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีพัฒนาการสมวัย เสริมสร้างสติปัญญาให้มีความพร้อมในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อส่งเสริมให้เป็นเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ และเมื่อเติบโตจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีศักยภาพ ทั้งจะได้ช่วยพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไป

บทความก่อนหน้านี้วิจารณ์ยับ! ศาลสิงคโปร์ปรับ “นักสิทธิ” เกือบ 3 แสน ปมโพสต์เฟซบุ๊ก-จวกระบบตุลาการ
บทความถัดไปปคบ.- อย. ทลายแหล่งผลิต ยาปลอม ยึดของกลาง 2 ล้านเม็ด มูลค่า 5 ล้านบาท