โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน พล.ต.หญิงวิมล-พล.ต.หญิงธารินี

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ จุลจอมเกล้าฝ่ายใน พล.ต.หญิงวิมล-พล.ต.หญิงธารินี

วันที่ 5 มิ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ

 

บทความก่อนหน้านี้นึกว่าฟ้าผ่า! ถังรถบรรทุกน้ำมันระเบิดสนั่น เศษเหล็กปลิวตกใส่บ้านคน คนงานปลิวเจ็บ 1
บทความถัดไปปารีณา เชิดชู ‘ประยุทธ์’ เทียบปธน.รูสเวลต์ ซัดพวกเด็กเลี้ยงแกะ หาว่ามีงูเห่า