เปิดโผโยกย้ายซี9 ทส. ‘ชัยวัฒน์’ เหนียวไม่ถูกย้าย หลังเป็นผู้ต้องหาคดีฆ่าเผาบิลลี่ ปลัดทส.อ้างรออีก 2 อาทิตย์หลังตั้งรองปลัดฯ ดูสำนวนจากดีเอสไอ-กรมอุทยานฯ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ชัยวัฒน์ / เมื่อวันที่ 16 พ.ย. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งโยกยายข้าราชการระดับ 9 (อำนวยการต้น) ของทส.จำนวน 55 จังหวัดเกือบทุกกรม มีตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ปทุมธานี เป็น ผอ.ทสจ. กาญจนบุรี นายสวง สุดประเสริฐ ผอ.ทสจ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา นายอิสระ พรหมเดชบุญ ผอ.ทสจ.นคร ราชสีมา เป็น ผอ.ทสจ.ชัยภูมิ นายพิศาล พุ่มสร้าง ผอ.ทสจ.ฉะเชิงเทรา เป็น ผอ.ทสจ.ชุมพร นายสรัชชาสุริยกุล ณ อยุธยา ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ เป็น ผอ.สจ.เชียงราย

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

นายนรินทร์ ประทวนชัย ผอ.ทสจ.นราธิวาส เป็น ผอ.ทสจ.เชียงใหม่ นายสมคิด ตั้งประเสริฐ ผอ.สจ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.ทสจ.นครราชสีมา นายอาคม ยุทธนา ผอ.ทสจ. ตรัง เป็น ผอ.ทสจ. นคร ศรีธรรมราช น.ส.ทิพย์อาภา ยลธรรม์ธรรม ผอ.ทสจ.ระยอง เป็น ผอ.ทสจ.นนทบุรี น.ส.วนิดา แย้มสรวล ผอ.ทสจ. เพชรบุรี เป็น ผอ.ทสจ.ปทุมธานี นายสันธาน มั่นคง ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร เป็น ผอ.ทสจ.ปราจีนบุรี

นายเกษม สุขวารี ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา นายบุญเกิด ร่องแก้ว ผอ.ทสจ.อุทัย ธานี เป็น ผอ.ทสจ.พะเยา นายประพันธ์ กาใจทราย ผอ.ทสจ.พะเยา เป็น ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน นายสามารถ ขุนศรีหวาน ผอ.ทสจ.ปัตตานี เป็น ผอ.ทสจ.ยะลา นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผอ.ทสจ.พังงา เป็น ผอ.ทสจ.ลพบุรี นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.ทสจ.สุโขทัย เป็น ผอ.ทสจ.ลำพูน นายธีรพล ศรีโมรา ผอ.ทสจ.ชัยนาท เป็น ผอ.ทสจ.สระแก้ว

นายเมืองแมน เกิดนานา ผอ.ทสจ.ลำพูน เป็น ผอ.ทสจ.สุโขทัย นางศิริวรรณ สุดาจันทร์ ผอ.ทสจ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.ทสจ.หนองคาย นายสา แสงสว่าง ผอ.ทสจ.บุรีรัมย์ เป็น ผอ.ทสจ.อุบลราชธานี นายสมศักดิ์ เจียมสงวนวงศ์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย) เป็น ผอ.ทสจ.กำแพงเพชร นายนิทรรศ เวชวินิจ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็น ผอ.ทสจ.นคร นายก

นายสุชาติ คงสำเร็จ ผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.สมุทรปราการ นายพสิษฐ์ เอี่ยวพานิช ผู้เชี่ยวชาญฯ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ทสจ.ชัยนาท นายธรรมนูญ อัครพินท์ ผอ.กองอนุญาติป่าไม้ เป็น ผู้ตรวจราชการ กรมป่าไม้ นายยรรยง กางการ ผอ.สำนักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) นายสุพจน์ ภู่รัตนโอภา ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) เป็น ผอ. ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)

นายสุพจน์ เพริดพริ้ง ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7 (นครราชสีมา) กรมอุทยานฯ เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายจรูญรัตน์ หิรัญชุฬหะ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 8(ขอนแก่น) เป็น ผอ.สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ นายบำรุง แสงพันธุ์ ผอ. สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานฯ

นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่5(นครศรีธรรมราช) เป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) นายยงุยทธ นาควิโรจน์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6(สงขลา) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ 5(นครศรีธรรมราช) นายยุทธชัย ปัทมสนธิ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(บ้านโป่ง) เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11(พิษณุโลก)

นายสุเมธ ศิริลักษณ์ ผอ.ทสจ.กาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกรมอุทยานฯ นายอนุชา กระจายศรี ผอ.ทสจ.สระแก้ว เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ชลบุรี) กรมอุทยานฯ นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผอ.ทสจ.กระบี่ เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์4(ตาก) กรมอุทยานฯ นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง ผอ.ทสจ.แม่ฮ่องสอน เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7 (นครราชสีมา) นายวันชัย จริยาเศรษฐโชค ผอ.ทสจ.นครพนม เป็น ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10 (อุดรธานี)

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผอ.ทสจ.ลพบุรี เป็น อ.สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้ นายนพดล ฮมแสน ผอ.ทสจ. นนทบุรี เป็น ผอ.กองการอนุญาต กรมป่าไม้ นายพฤกษ์?โสโน ผอ.ทสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผอ.สำนักปลูกป่า กรมป่าไม้ นายจิระพงษ์ คูหากาญจน์ ผอ.ทสจ.นครนายก เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี) เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ 9 ครั้งนี้ ยังไม่มีการโยกย้าย นายชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลราชธานี) อดีตหัวหน้าอุทยานฯ แก่งกระจาน ที่ตกเป็นผู้ต้องหาหลังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง อนุมัติหมายจับ นายชัยวัฒน์ และพวกในคดีฆาตกรรมและซ่อนเร้นอำพรางศพ นายพอละจี รักจงเจริญ หรือบิลลี่ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย

นอกจากนี้ โผการแต่งตั้งครั้งนี้ คนที่มีอำนาจที่สุดยังคงเป็นนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ ที่จะสามารถผลักดันเพื่อนร่วมรุ่นคณะวนศาสตร์ รุ่น 47 เข้าสู่ตำแหน่งสำคัญๆทั้งหมด อาทิ นายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) มาเป็น ผอ.สำนักอุทยานแห่งชาติ คุมอุทยานฯทั่วประเทศ นายสมปอง ทองสีเข้ม ผอ.สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ มาเป็น ผอ.สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า คุมเกี่ยวกับสัตว์ป่าทั่วประเทศ เป็นต้น

นายจตุพร กล่าวว่า สาเหตุที่ยังไม่มีการโยกย้ายนายชัยวัฒน์ เนื่องจากต้องทำตามขั้นตอน โดยขณะนี้ตนแต่งตั้งนางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัด ทส.เป็นประธานพิจารณาสำนวนคดีของนายชัยวัฒน์ ที่ได้ทำหนังสือขอไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมอุทยานฯ แล้ว โดยจะใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ จะเสร็จสิ้น จากนั้นจะพิจารณาว่าจะออกคำสั่งพิเศษ เกี่ยวกับนายชัยวัฒน์หรือไม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน