คณะผู้บริหารเครือ “มติชน-ข่าวสด” ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

โดยวันนี้มีผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพจำนวน 44 คณะ แบ่งเป็น 4 รอบ ได้แก่ เวลา 10.00 น., 14.30 น., 17.00 น. และ 19.00 น. อาทิ บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทในเครือ แอลพีเอ็น บริษัท รุ่งเจริญจิวเวลรี่ จำกัด บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริษัท บี-ควิก จำกัด บริษัท อำพลฟู้ดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด กลุ่มนักลงทุนหลักทรัพย์กสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์?ประเทศไทย โรงพยาบาลพญาไท 1 จำกัด บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


จากนั้น เวลา 14.30 น. นายวีรพงษ์ รามางกูร กรรมการบริหาร บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) น.ส.ปานบัว บุนปาน รองกรรมการผู้จัดการสายการตลาด บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายสมหมาย ปาริจฉัตต์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหารในเครือมติชน-ข่าวสด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีพระสงฆ์ 10 รูป จากวัดมงคลธรรมกายาราม วัดป่างิ้ว จ.เชียงราย วัดแปลงห้า วัดไชยพฤกษาวาส วัดสันกลางใต้ วัดเจดีย์หลวง วัดปูคาเหนือ วัดป่าปง วัดทุ่งหมื่นน้อย จ.เชียงใหม่ สวดมาติกาและสดับปกรณ์

วันเดียวกัน สำนักพระราชวังสรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 20 เม.ย. มีจำนวนทั้งสิ้น 25,470 คน รวม 169 วัน มี 6,303,587 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินยอดเงิน 1,669,703.75 บาท รวม 169 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 511,715,640.01 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันที่ 170 ที่มีพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหล เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพอย่างต่อเนื่อง แม้สภาพอากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ประชาชนยังคงต่อคิวรอกราบสักการะพระบรมศพอย่างไม่ย่อท้อ