ชงครม.ขอ1.5 แสนล้าน จ่าย1.5หมื่นบาท เยียวยาเกษตรกร 28 เม.ย.นี้ ยึดตามการลงทะเบียน / เลขที่บัตรปชช.-ชาวสวน-คนกรีดได้ทั่วถึง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 26 เม.ย. นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานคณะกรรมการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทะเบียนชาวสวนยางมีประมาณ 1.8 ล้านราย/ทะเบียน ซึ่งแบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ทำกินในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1.43 ล้านราย/ทะเบียน และทะเบียนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 4.07 แสนราย/ทะเบียน ได้หารือเรื่องของทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางกับนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปแล้ว เกี่ยวกับการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนยาง

แม้ กยท.จะมีมาตรการชดเชยราคายางพาราที่ราคายางแผ่น 60 บาท/กิโลกรัม(ก.ก.) แต่การเยียวยาในส่วนของโควิด-19 และภัยแล้ง ชาวสวนยางก็ต้องได้เพราะถือเป็นคนละส่วนกัน ในส่วนของการชดเชยราคา เป็นมาตรการของกระทรวงที่เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)ต่อไป หลังจากการชดเชยภาพรวมเกษตรกรผ่าน ครม.ไปแล้ว

รายงานข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอมาตรการเยียวยาโควิด-19 และภัยแล้ง วงเงิน 1.5 แสนล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 15,000 บาท เสนอครม. โดยการจ่ายเยียวยาตามทะเบียนเกษตรกรที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ประมาณ 9-10 ล้านทะเบียน โดยการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เบื้องต้นกระทรวงเกษตรฯได้ชี้แจงหลักการ เงื่อนไข และเหตุผล ความจำเป็นที่จะต้องเยียวยาเกษตรกร ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม.แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองไม่ได้มีปัญหา หรือสงสัยในเรื่องใดๆ ยกเว้นกระทรวงเกษตร ฯจะต้องให้กรมส่งเสริมการเกษตรไปหารือกับกยท. เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกร ก่อนที่จะเสนอ ครม.ในวันที่ 28 เม.ย.นี้

สำหรับทะเบียนเกษตรกรที่มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อนเพราะแต่ละหน่วยงานโดยในเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักตรวจสอบความซ้ำซ้อนของทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด เพื่อความมั่นใจว่า จะไม่จ่ายเงินซ้ำซ้อน บัตรประชาชน 1 ใบ ได้รับสิทธิ์ 1 สิทธ์ สำหรับการลงทะเบียนเกษตรกรไว้ในปี 2562 และ2563เป็นทะเบียนเกษตรกรล่าสุดที่มีการปรับปรุงมีจำนวนประมาณ 8.24 ล้านครัวเรือน จากก่อนการปรับปรุงเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนมีจำนวน 10.64 ล้านครัวเรือน

แบ่งเป็นทะเบียนเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 2.69 ล้านราย เกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมส่งเสริมการเกษรจำนวน 7.52 ล้านครัวเรือน และเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว้ที่กรมประมง จำนวน 4.36 แสนราย ทั้งหมดมีความซ้ำซ้อนกันประมาณ 2.40 ล้านราย ส่วนทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแบ่งได้ดังนี้ 1.84 ล้านราย แบ่งเป็นเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ 1.16 ล้านไร่ คนกรีดยางจำนวน 263,107 ราย รวมเกษตรกรเจ้าของสวน และคนกรีดมีจำนวน 1.43 ล้านราย ส่วนเกษตรกรที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จำนวน 407,782 ราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน