ด่วน! ธรรมศาสตร์ ไม่ให้จัดชุมนุมใหญ่ "19 กันยา : ทวงอำนาจ คืนราษฎร"

10 ก.ย. 2563 - 14:24 น.

ด่วน! มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยชุมนุม 19 ก.ย. เหตุยังไม่ดำเนินการตาม 3 แนวทางของประกาศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้ (10 กันยายน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ออกจดหมายข่าวถึงสื่อมวลชน ระบุว่า ตามที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้ขออนุญาตใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมชุมนุมทางการเมืองในวันที่ 19 กันยายน และกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์ และการชุมนุมได้มีการแถลงข่าวถึงรายละเอียดการชุมนุมไปแล้วนั้น

เนื่องจากการขออนุญาตดังกล่าว ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศเรื่องแนวทางการอนุญาตจัดชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษา ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2563 ซึ่งกำหนดแนวทางเพื่อใช้กับการจัดกิจกรรม ชุมนุมทางการเมืองของนักศึกษาทุกกลุ่มในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความรับผิดชอบ ภายในขอบเขตของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างตามระบอบประชาธิปไตย และควบคู่ไปกับการดูแลสวัสดิภาพ ความปลอดภัยของนักศึกษา

เพื่อให้การใช้ประกาศนี้เป็นไปโดยเสมอภาคสาหรับนักศึกษาทุกกลุ่ม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงไม่อนุญาตให้กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดกิจกรรมได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามประกาศโดยถูกต้อง

ทั้งนี้แนวทาง 3 ประการของประกาศมหาวิทยาลัย โดยอธิการบดี ประกอบด้วย

1. ชุมนุมในขอบเขตของรัฐธรรมนูญ
2. ต้องจัดโดยกลุ่มที่สังกัดมหาวิทยาลัยหรือคณะ หรือกลุ่มอิสระที่มีอาจารย์รับรอง และต้องได้รับอนุญาตการใช้สถานที่จากมหาวิทยาลัย
3. ต้องมีการตกลงร่วมกันระหว่างนักศึกษาผู้จัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ-เจ้าหน้าที่รัฐ และมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับเนื้อหา วิธีการแสดงออก เป็นลายลักษณ์อักษร


 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ด่วน! ธรรมศาสตร์ ไม่ให้จัดชุมนุมใหญ่ "19 กันยา : ทวงอำนาจ คืนราษฎร"
ข่าวที่เกี่ยวข้อง