เมื่อวันที่ 14 ต.ค. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในมีหน้าที่ในการดูแลปริมาณสินค้าให้มีเพียงพอ จำหน่ายในราคาเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนั้น ในช่วงเวลานี้ ที่ประชาชนมีความต้องการเลือกซื้อเครื่องแต่งกายสีดำ เพื่อไว้ทุกข์ให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สายตรวจออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายเครื่องแต่งกายสีดำอย่างใกล้ชิด โดยดำเนินการตรวจสอบตามแหล่งจำหน่ายเสื้อผ้า ร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าปลีกค้าส่งเป็นประจำทุกวัน ทั้งในวันธรรมดาและวันหยุดราชการ เนื่องจากมีความต้องการเพิ่มมากขึ้น โดยดูแลให้มีปริมาณเพียงพอและไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา พร้อมทั้งกำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้ชัดเจน รวมทั้งจะให้เจ้าหน้าที่สร้างความเข้าใจและแนะนำแหล่งจำหน่ายให้ประชาชนรับทราบอีกด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

201610141141503-20041020085619-768x443

ทั้งนี้ ในส่วนภูมิภาคพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้ออกตรวจสอบสถานการณ์ จำหน่ายอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ปริมาณยังคงมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชน และเชื่อว่าจะสามารถดูแลให้มีปริมาณเพียงพอ และจำหน่ายในราคาเหมาะสมได้

นางนันทวัลย์ กล่าวอีกว่า ในช่วงเวลานี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโปรดอย่าถือโอกาสฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หากตรวจพบผู้ประกอบการมีการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าและบริการที่ไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน