ศบค. ขอ คนทำงานออฟฟิศ ไม่กินข้าวร่วมกัน ไม่อยู่ในสถานที่ปิดด้วยกันนานๆ ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา – เผย เตรียมหาที่กักตัว ที่ไม่สะดวกกักในบ้าน

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่ ศบค.ทำเนียบรัฐบาล พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ศบค.ขอความร่วมมือให้กักตัวเองอยู่ที่บ้าน เพราะเราได้เห็นตัวอย่างผ่านสื่อต่างๆในโซเชียล มาแล้วว่าผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงแต่ไม่กักตัวเอง แต่มีการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ แล้วโพสต์ลงในโซเชียลต่างๆ จึงเกิดคำถามว่าเป็นผู้มีลักษณะเสี่ยงสูงแต่ทำไมไม่กักตัว

ซึ่งในบางครั้งทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ได้คำตอบว่ากักตัวลำบากเพราะหลายคนอยู่บ้านที่มีสมาชิกครอบครัวภายในบ้านหลายคน มีการใช้ห้องน้ำร่วมกัน รับประทานอาหารที่เดียวกัน ไม่สามารถแยกห้องนอนได้ ดังนั้น ศบค. จึงมีการทบทวนมาตรการในวันเดียวกันนี้เพื่อให้มีแนวทางศึกษาการบริหารจัดการการกักตัวสำหรับ

คนที่พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสัมผัสเชื้อ โควิด-19 ตามที่ย้ำเสมอว่า เป็นผู้ที่เข้าไปสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ เช่น มีการไอ จาม รดกัน มีการพูดคุยกันเกิน 5 นาที หรืออยู่ในสถานที่ปิดเกิน 15 นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย จึงถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง

หากกรมควบคุมโรคสอบสวนพบก็จะต้องขอร้องให้บุคคลดังกล่าวต้องถูกกักตัวถือว่าไม่มีทางเลือก ส่วนบุคคลที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกลาง เสี่ยงต่ำ ก็ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ชุมชน บุคคลเหล่านี้อาจเกิดความสมัครใจว่าจะต้องไปกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐ หรือเอกชน ที่มีอยู่หลายแห่งในขณะนี้ เพราะบางคนบอกว่าสถานที่อาศัยในปัจจุบันบางแห่งไม่อำนวยเนื่องจากมีผู้สูงอายุ เด็กอ่อน การใช้ห้องน้ำร่วมกัน กลับให้การกักตัวเป็นไปด้วยความยากลำบาก

ศบค. รับฟังและนำมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาทางออกให้สามารถหาช่องทางการกักตัวได้ นอกเหนือจากการกักตัวอยู่ที่บ้าน ซึ่งโดยภาพรวมแล้วการกักตัวโดยความสมัครใจ หรือการที่ถูกบังคับให้กักกันตัวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจะมีการพูดคุยกันภายใน ศบค.ในสัปดาห์หน้า

จากการที่ ศบค. นำกรณีศึกษาจากหลายที่มาพูดคุยกัน เราต้องอยู่ร่วมกับโรค โควิด-19 นี้ต่อไป โดยไม่ตื่นตระหนกมากเกินไป และจากรายงานในวันเดียวกันนี้เห็นแล้วว่าเรายังการ์ดตก ดังนั้นเราต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวเอง ป้องกันชุมชน การ์ดตกไม่ได้ ขอความร่วมมือเป็นพิเศษในกรณีของมาตรการองค์กรถือเป็นหัวใจหลัก

เพราะการที่เข้าไปทำงานในสำนักงานหรือออฟฟิศเดียวกัน เป็นความรับผิดชอบที่จะต้องดูแลซึ่งกันและกัน ขอให้ทำให้ได้เหมือนจังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการในจังหวัดสมุทรสาคร จับมือแล้วลุกขึ้นมาเป็นทีมเดียวกันช่วยกันร่วมแรงร่วมใจหามาตรการที่ดีที่สุดเพื่อที่จะทำให้การติดเชื้อ แพร่เชื้อ โควิด-19 ลดจำนวนลงไปเรื่อยๆ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน