ในหลวงพระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษ นพ.ปัญญา เสียชีวิตจากโควิด

5 มี.ค. 2564 - 21:02 น.

วันที่ 5 มี.ค.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่องพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคามและเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อนับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดีมีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์เมื่อนายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงทรงสลดพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแก่นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ในหลวงพระราชทานเครื่องราชฯกรณีพิเศษ นพ.ปัญญา เสียชีวิตจากโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง