ศิษย์อาลัย หลวงปู่สิงห์ อดีตเจ้าคณะอุดรฯ(ธรรมยุต) มรณภาพ

ศิษยานุศิษย์อาลัย
พระเดชพระคุณพระเทพมงคลนายก (หลวงปู่สิงห์ อินฺทปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี(ธรรมยุต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี
ได้ถึงแก่มรณภาพ เวลา 17.49 น. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตรงกับวันเกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน 2481
สิริอายุ 79 ปี บริบูรณ์

ประวัติ
พระเทพมงคลนายก (สิงห์ อินฺทปญฺโญ)
เดิมชื่อ สิงห์ ลาโพธิ์ เกิดวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
บิดาชื่อ นายเป มารดา นางสอน เป็นชาวบ้านโพธิ์หมากแข้ง ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
บรรพชา
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2499 วัดโพธิ์ชัย ตำบลสามผง อำเภอ ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
อุปสมบท
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ วัดเดียวกัน โดยมี พระอาจารย์เกิ่ง อธิมุตต โก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ทัด กุสลจิต โต เป็นพระกรรมวาจารย์
พ.ศ.2495 สำเร็จชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนประชาบาลบ้านโพธิ์หมากแข้ง
พ.ศ. 2502 สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดศรีวิชัย พ.ศ.2515 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค สำนักเรียนวัดโพธิ์สมภรณ์ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
สมณศักดิ์
พ.ศ.2523 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก (ผจล.ชอ.) ในราชการที่ “พระครูสิริสารสุธี
พ.ศ.2528 ”ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นพิเศษ (ผจล.ชอพ) ในพระราชทานทินนามเดิม
พ.ศ.2542 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ “พระมงคลนายก”
พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ “พระราชวราลังการ”
พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ “พระเทพมงคลนายก”
/////////

บทความก่อนหน้านี้ตม.เมืองกาญจน์ รวบ 7 ต่างด้าว ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวลอบออกนอกพื้นที่อนุญาต
บทความถัดไปรถไหล ค่อยๆถอยมาชนปิกอัพอย่างช้าๆ บีบแตรยังไงก็ไม่เบรก ลงไปเคลียร์ อ๋อ ใส่หูฟัง!