สทศ.ประกาศ ผลสอบโอเน็ต ป.6 ม.3 และม.6 ภาพมีรวมคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สทศ.นำข้อสอบ-เฉลยคำตอบ เผยแพร่ทางเว็บ สทศ.www.niets.or.th

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 13 มี.ค.64 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มี.ค.63 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 27-28 มี.ค.64 ณ สนามสอบทั่วประเทศ นั้นสทศ.ประกาศผลสอบ เรียบร้อยแล้ว สทศ.วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน โอเน็ต จำแนกตามวิชาคะแนนเต็มวิชาละ 100 คะแนน

ดังนี้ ป.6 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 495,250 คน มีคะแนนเฉลี่ย 56.20 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 495,217 คน มีคะแนนเฉลี่ย 43.55 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,206 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.99 และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 495,223 คน มีคะแนนเฉลี่ย 38.78 ทั้งนี้ภาพรวมผลสอบ โอเน็ตป.6 วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ผอ.สทศ. กล่าวต่อว่า ผลสอบม.3 สอบ 4 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 357,051 คน มีคะแนนเฉลี่ย 54.29 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 352,119 คน มีคะแนนเฉลี่ย 34.38 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 357,425 คน มีคะแนนเฉลี่ย 25.46 และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 352,867 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.89 ภาพรวมวิชาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลสอบปีการศึกษา 2562 ส่วนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

“ส่วนการทดสอบโอเน็ตม.6 สอบ 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย ผู้เข้าสอบ 363,113คน มีคะแนนเฉลี่ย 44.36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าสอบ 366,117 คน มีคะแนนเฉลี่ย 35.93 ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าสอบ 365,170 คน มีคะแนนเฉลี่ย 29.94 คณิตศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 365,770 คน มีคะแนนเฉลี่ย 26.04 และวิทยาศาสตร์ ผู้เข้าสอบ 362,284 คน มีคะแนนเฉลี่ย 32.68 ภาพรวมผลสอบโอเน็ตม.6 ทุกวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สทศ. ได้รายงานผลการทดสอบ โดยวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานจำแนกตามสังกัด ขนาดโรงเรียน ที่ตั้ง ภูมิภาค และรายสาระ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สทศ. นอกจากนี้ สทศ. นำข้อสอบและเฉลยคำตอบโอเน็ตปีการศึกษา 2563 เผยแพร่ทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว” ผศ.ดร.ศิริดา กล่าว

 

ประกาศผลสอบรายบุคคล

ประกาศผลสอบรายโรงเรียน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน