สั่งออกมาตรการผ่อนคลาย พื้นที่ควบคุมสูงสุด นั่งทานในร้านได้ 25%

14 พ.ค. 2564 - 14:08 น.

นายกฯ สั่งหามาตรการผ่อนคลายผู้ประกอบการ เตรียมอนุญาตให้ร้านอาหาร พื้นที่ควบคุมสูงสุด เริ่มกลับมานั่งทานในร้านได้ ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ร้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 14 พ.ค.64 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) กล่าวในการแถลงสถานการณ์ประจำวัน ว่า มาตรการผ่อนคลายมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 และระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ตามที่คณะกรรมการอีโอซีของกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ศปก.ศบค. นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. สั่งการให้พิจารณาเนื่องจากเห็นถึงเรื่องของผู้ประกอบการบางพื้นที่ จึงให้พิจารณาดูว่ามีส่วนใดที่จะพอผ่อนปรนให้ได้บ้าง เพื่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือรายเล็ก ผู้ค้าขายอาหารซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของประชาชน

ดังนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุขจึงได้หารือกับปลัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมองวัตถุประสงค์ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เพื่อลดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้สอดคล้องกับการระบาดในปัจจุบัน ดังนั้น การปรับโซนสีจึงต้องเกิดขึ้น ทางศปก.ศบค. จึงสรุปหลักเกณฑ์ได้ 5 ข้อ ดังนี้

1.ลักษณะการระบาดในชุมชนโดยพิจารณาจากจำนวนและความต่อเนื่อง 2.จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบาดต่อเนื่องและเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ 3.จังหวัดที่มีการระบาดในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้ง่าย 4.จังหวัดที่ติดกับชายแดนหรือเคยมีผู้เดินทางเข้าในพื้นที่ติดเชื้อ 5.สัดส่วนการได้รับวัคซีนของประชากรในพื้นที่

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะทำให้เกิดการผ่อนคลายมาตรการตามระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ “พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด” จะให้บริโภคในร้านได้ โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% เท่ากับว่าโต๊ะ 4 คน นั่งได้ 1 คน เปิดได้ไม่เกิน 21.00 น. สั่งกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดจำหน่ายสุรา และเครื่องดื่มในร้าน

ส่วนการใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน ยังขอให้งดอยู่ ยกเว้นมาขอเป็นรายกรณี เช่น การสอบเข้า-จับสลาก เข้า ป.1, ม.1, ม.4 ที่ กระทรวงศึกษาธิการได้ขอมา ส่วน “พื้นที่ควบคุมสูงสุด” บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 23.00 น. งดการจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน

นอกจากนี้ส่วนของสถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอนกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และ”พื้นที่ควบคุม” บริโภคในร้านได้ตามปกติงดการจำหน่ายและงดดื่มสุรา นอกจากนี้ให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากตามมาตราที่กำหนด

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ส่วนรายชื่อจังหวัดใดบ้างที่จะอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม อย่างไรบ้างที่ประชุมยังหารือไม่แล้วเสร็จเนื่องจากยังมีข้อหารือสุดท้ายก่อนที่จะนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.ศบค. แล้วในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคมนี้จะได้แถลงประกาศให้ทราบกันอีกครั้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สั่งออกมาตรการผ่อนคลาย พื้นที่ควบคุมสูงสุด นั่งทานในร้านได้ 25%
ข่าวที่เกี่ยวข้อง