ผบช.น.สั่งสอบ โซเชียลกล่าวหา ผกก.สน.ปทุมวัน ไม่ดูแลลูกน้องติดเชื้อโควิด

27 ก.ค. 2564 - 19:18 น.

ผบช.น.สั่งสอบ โซเชียลกล่าวหา ผกก.สน.ปทุมวัน ไม่ดูแลลูกน้องติดเชื้อโควิด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 27 ก.ค. 2564 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.ท.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผบช.น. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.เมธี รักพันธุ์ผบก.น.6 รายงานข้อเท็จจริงกรณีมีภาพปรากฏในสื่อโซเชียล กล่าวหา ผกก.สน.ปทุมวัน ไม่ดูแลลูกน้องที่ติดเชื้อโควิด-19 โดยด่วน เนื่องจากการดูแลกำลังพลที่เจ็บป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นนโยบายที่ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องดังกล่าวมีข้อเท็จจริงสรุปได้ ดังนี้

ในห้วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา สน.ปทุมวัน ได้ดำเนินการช่วยข้าราชการตำรวจ และครอบครัว สรุปได้ความดังต่อไปนี้

1. ได้ดำเนินการจัดทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ แบบเฉพาะโรคไวรัสโคโรนา 2019 กับบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด(มหาชน) สาขาบางพลัด ให้กับข้าราชการตารวจทุกนาย จำนวน 206 นาย

2. ได้ดำเนินการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจาวัน รวมถึงการนำอาหารไปแจกให้กับข้าราชการตำรวจ ณ อาคารบ้านพักสวัสดิการแฟลตตารวจ สน.ปทุมวัน อย่างต่อเนื่อง

3. ได้ดำเนินการจัดหาบริษัทเอกชนฯ มาดำเนินการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ทำการ สน.ปทุมวัน, ตู้ป้อมยามจราจร, ที่พักคอยสายตรวจ, และอาคารบ้านพักสวัสดิการแฟลตตารวจ สน.ปทุมวัน รวมถึงได้จัดหาเจ้าหน้าท่ีฝ่ายรักษาความสะอาดของสานักงานเขตปทุมวัน มาดำเนินการทำความสะอาด ณ บ้านพักสวัสดิการแฟลตำรวจ สน.ปทุมวัน ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดการ แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019

4. ได้ดำเนินการจัดหาหน้ากากอนามัย ชุด PPE เจลล์ล้างมือแอลกอฮอล์ เฟสชิลล์ และอุปกรณ์ ต่างๆ ในป้องกันไวรัสโคโรนา จากหน่วยงานอื่นๆมาให้กับข้าราชการตำรวจ เพื่อให้เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

5. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน (ทุกวันทำการ) ให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งจากเดิมจะต้องไปรับประทานอาหารที่โรงครัวสวัสดิการ สน.ปทุมวัน ร่วมกันทุกนาย โดยได้ปรับเปลี่ยนเป็นให้ โรงครัวสวัสดิการฯ จัดทำข้าวกล่อง และแจกจ่ายให้กับข้าราชการตำรวจมารับข้าวกล่องดังกล่าวกลับไปรับประทาน อันเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล

6. ผู้บังคับบัญชาของ สน. และ บก. ได้เยี่ยมเยียนข้าราชการตำรวจในสังกัด ขณะปฏิบัติหน้าที่ ณ ที่ทำการ ป้อมยามจราจร จุดตรวจต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อย่างต่อเนื่อง

7. ได้ประสานกับโรงพยาบาลเอกชน โดยใช้งบประมาณของสำนักงานอนามัยสาธารสุข ศูนย์ 5 (จุฬาลงกรณ์) มาดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดทุกนาย รวมถึงครอบครัวข้าราชการตำรวจที่มีความเสี่ยงสูง

8. ประสานกับคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพ และทำประวัติสุขภาพของข้าราชการตำรวจ สน.ปทุมวัน และครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อดูแลข้าราชการตำรวจและครอบครัวกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ

9. ได้ประสานกับคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการตรวจอัลตร้าซาวด์ หลอดเลือด (บริเวณลำคอ) เพื่อตรวจหามวลความหนาของไขมันบริเวณลำคอในการลำเลียงเลือดไปเลี้ยงสมอง อันเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด

10. ได้มีการจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ ระดับ รอง ผกก. – สว. ฝ่ายอำนวยการ ตลอดจน ธุรการทุกฝ่ายในสังกัด ในการติดตาม กำกับดูแลสารทุกข์สุขดิบ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่และความเป็นอยู่ของ ข้าราชการตำรวจและครอบครัวอยู่เสมอทุกสัปดาห์

ในส่วนของภาพที่ปรากฏในสื่อโซเชียลนั้น สน.ปทุมวัน ได้ประสานไปยัง สถานพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ ในการจัดหาสถานที่รักษาพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, Hospitel หรือสถานที่สถานพยาบาลอื่นๆ เพื่อขอให้ จัดหาสถานพยาบาลรองรับข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรายที่ถูกกล่าวถึงเข้าทำการรักษาตัวแล้ว

แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีเตียงในการรองรับข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวได้ จึงได้สั่งการให้ รอง ผกก.สส.สน.ปทุมวัน ดูแลข้าราชการ ตำรวจดังกล่าวอย่างใกล้ชิด ซึ่งต่อมาสำนักงานสาธารณสุข ศูนย์ 5 จุฬาลงกรณ์ได้แนะนำให้ข้าราชการตำรวจ ดังกล่าว เข้าร่วมโครงการ Home Isolation โดยจะมีคณะแพทย์และคณะพยาบาลเข้ามาดูแลรักษาโดยจะนำยารักษา และอาหาร 3 มื้อต่อวัน มาส่งให้จนกว่าจะรักษาตัวหายดีจากการป่วย

ต่อมาข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวได้รับการประสานให้เข้าทำการรักษาตัวที่ Hospitel รพ.เลิศสิน เมื่อวันที่ 26 ก.ค.64 เวลา 18.50 น. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตามห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา สน.ปทุมวัน และบก.น.6 ได้พยายามดูแลสภาพความเป็นอยู่ของข้าราชการตำรวจและครอบครัว อย่างสุดความสามารถ

โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี แต่อาจมีการสื่อสารที่ผิดพลาด ทำให้เกิดความไม่เข้าใจในบางประเด็น จึงขอชี้แจงเรื่องดังกล่าวตามที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผบช.น.สั่งสอบ โซเชียลกล่าวหา ผกก.สน.ปทุมวัน ไม่ดูแลลูกน้องติดเชื้อโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง