ม.33 ได้เฮ ครม.เคาะ เยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน พร้อมโอนไม่เกิน ก.ย.

7 ก.ย. 2564 - 16:10 น.

ครม. ขยายวงเงิน ช่วย“นายจ้าง-ลูกจ้าง”ม. 33 เพิ่ม 1.7 หมื่นล้านบาท ช่วยผู้ประกันตน 29 จังหวัด ไฟเขียว 1.6 หมื่นล้านบาท เยียวยา ม.33 ใน 13 จังหวัด อีก 1 เดือน โอนในก.ย.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 14.45 น.วันที่ 7ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ครม. อนุมัติให้สำนักงานประกันสังคม (สปส.)กระทรวงแรงงาน เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมผู้ประกอบการและแรงงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

ดังนี้
1. ขยายกรอบวงเงินจาก 17,050 ล้านบาท เป็น 17,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 862 ล้านบาท จากการปรับปรุงจำนวนนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยมีนายจ้างจำนวน 226,394 ราย เพิ่มขึ้น 18,900 รายและผู้ประกันตน ม. 33 จำนวน 3,877,936 ราย เพิ่มขึ้น 400,375 ราย ซึ่งเป็นผลจากการขยายเวลาให้นายจ้างในพื้นที่ 3 จังหวัดและ 16 จังหวัด สามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมรายใหม่ได้ภายในวันที่ 24 ส.ค.ทั้งนี้ ยังขยายระยะเวลาในการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการฯ ถึงวันที่ 31 ธ.ค.นี้

2. อนุมัติเงิน 16,103 ล้านบาท ช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม.33ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด เพิ่มเติม 1 เดือน (สิงหาคม) แบ่งเป็น 1.ช่วยเหลือนายจ้างจำนวน 194,660 ราย โดยจ่ายให้ 3,000 บาท ต่อจำนวนลูกจ้างไม่เกิน 200 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 7,257 ล้านบาท 2. ช่วยเหลือผู้ประกันตนตาม ม. 33 สัญชาติไทย จำนวน 3,538,530 คน โดยจะจ่ายให้ 2,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นจำนวนเงิน 8,846.3 ล้านบาท โดยจะเริ่มโอนเงินเยียวยาภายในเดือนก.ย.นี้


นายธนกร กล่าวว่า ครม.อนุมัติวงเงินเพิ่มเติมจำนวน 16,965 ล้านบาท จากเดิมที่อนุมัติไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 ส.ค.จำนวน 17,050.4 ล้านบาท ทำให้โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตน มาตรา 33 ใน 9 กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ที่ประกอบด้วยการให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตน ม. 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัดในระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.- ส.ค.)และในพื้นที่ 16 จังหวัด ระยะเวลา 1 เดือน (ส.ค.) มีกรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 34,015 ล้านบาท

“ที่ประชุมครม.ห่วงใยกลุ่มผู้ขับแท็กซี่และกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยากลุ่มผู้ขับแท็กซี่ และกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ที่ไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันมาตรา 40 เนื่องจากมีคุณสมบัติอายุเกินที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างครอบคลุมด้วย” นายธนกร กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ม.33 ได้เฮ ครม.เคาะ เยียวยาเพิ่มอีก 1 เดือน พร้อมโอนไม่เกิน ก.ย.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง