เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก หลักเกณฑ์ป้ายทะเบียนรถพิเศษ สามารถ “ใส่ชื่อคนได้” พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์

วานนี้ (11 ก.พ. 65) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดตัวอักษรประจำหมวด และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ที่มีลักษณะพิเศษสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน พ.ศ.2565

โดยระบุตอนหนึ่งของประกาศว่า การกำหนดตัวอักษรประจำหมวดของแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนที่มีตัวอักษรประจำหมวดมากกว่า 2 ตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ให้ดำเนินการตามขั้นตอน

โดยให้สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถเปิดให้ประชาชนเสนอตัวอักษร หรือตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์เป็นคำหรือข้อความที่จะใช้กับแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ หรือจะเสนอโดยสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็ได้ สำหรับรายละเอียดทั้งหมด มีดังนี้

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน