วัดบวรนิเวศวิหาร แจ้งกำหนดการเคลื่อนสรีระ สมเด็จพระวันรัต

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. วัดบวรนิเวศวิหาร แจ้งกำหนดการเคลื่อนสรีระ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มายังอาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. เวลา 09.00 น.

จากนั้นจะเปิดให้พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระภิกษุ-สามเณร คณะศิษยานุศิษย์ และญาติโยม สรงน้ำสรีระสมเด็จพระวันรัต จนถึงเวลา 15.00 น. ส่วนกำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ วัดจะแจ้งให้ทราบต่อไป อ่านข่าว : สิ้น สมเด็จพระวันรัต อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรฯ มรณภาพอย่างสงบ สิริอายุ 85 ปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน