ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่อนหนังสือด่วน สั่งการถึงสถานพยาบาล ให้เตรียมรับมือ โควิดระลอกใหม่ หลังมีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น หลายพื้นที่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

5 ก.ค. 2565 – แฟนเพจเฟซบุ๊ก ชมรมแพทย์ชนบท เผยแพร่เอกสารจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต โดยระบุใจความถึงการส่งสัญญาณเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด-19 ระลอกใหม่

โดย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้มผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่

หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุ 8 ข้อ ที่กระทรวงสาธารณสุข ให้แจ้งสถานพยาบาลเตรียมพร้อมดังนี้

1. สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ รับทราบสถานการณ์ผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมการให้บริการ และระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ

2. สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกัน การติดเชื้อเพื่อสามารถให้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เตรียมพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

4. เตรียมพร้อม และซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย

5. เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้บุคลากร-ประชาชนอย่างครอบคลุม โดยเป็นไปตามความสมัครใจ

6. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนป้องกันการติดเชื้อ และการแพร่กระจายเชื้อ

7. บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อวางแผนในการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด

8. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลให้ครบถ้วนอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน