สว.ยังได้เลือกนายกต่อ หลังรัฐสภาขานชื่อครบ มีมติ คว่ำ 4 ร่างแก้ไขรธน. มีวุฒิสภาบางคนที่โหวตรับ ด้านพลังประชารัฐไม่รับหลักการ ปชป. ภูมิใจไทย ฝ่ายค้านรับหมด

วันที่ 7 ก.ย.2565 สมาชิกรัฐสภาขานชื่อลงมติครบทุกคน พบว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมทั้ง 4ร่าง ไม่มีร่างได้คะแนนเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งหรือ 364 คน จากจำนวนสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งหมด 727คน โดยร่างที่1 ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม มาตรา43 เกี่ยวกับสิทธิบุคคลและชุมชน ที่นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย และคณะเป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 342 คะแนน ส.ว. 40 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 99 คะแนน ส.ว. 153 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 2 คะแนน ส.ว. 26 คะแนน

ร่างที่2 ร่างแก้ไขมาตรา 25 มาตรา 29 มาตรา34 เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพประชาชน ที่นพ.ชลน่านและคณะเป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 338 คะแนน ส.ว. 8 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 103 ส.ว. 196 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 2 คะแนน ส.ว. 15 คะแนน

ร่างที่3 ร่างแก้ไขมาตรา 159และ170 เกี่ยวกับคุณสมบัติและที่มาของนายกฯ ที่นพ.ชลน่านและคณะเป็นผู้เสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 337 คะแนน ส.ว. 9 คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 100 คะแนน ส.ว. 192 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 6 คะแนน ส.ว. 18 คะแนน

ร่างที่ 4ร่างแก้ไขมาตรา 272 เกี่ยวกับการตัดอำนาจส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร และประชาชนเข้าเชื่อเสนอ ผลการลงคะแนน ดังนี้ เห็นชอบ ส.ส. 333 คะแนน ส.ว. 23คะแนน ไม่เห็นชอบ ส.ส. 102 คะแนน ส.ว. 151 คะแนน งดออกเสียง ส.ส. 8 คะแนน ส.ว. 45 คะแนน

ทั้งนี้ผลการคะแนนส.ส.พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมพลัง และส.ส.พรรคเล็กลงมติไม่รับหลักการทั้ง 4ร่าง ขณะที่พรรคร่วมรัฐบาลอื่นอย่างพรรคภูมิใจไทย พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคฝ่ายค้านทุกพรรคลงมติรับหลักการทั้ง 4ร่าง ขณะที่ส.ว.ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะส.ว.ที่เป็นตำรวจ ทหารลงมติไม่รับหลักการทั้ง 4ร่าง

โดยมีเพียง ส.ว.บางส่วนเท่านั้น ที่ลงมติรับหลักการในร่างที่ 4 เรื่องการตัดอำนาจส.ว.โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อาทิ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายคำนูณ สิทธิสมาน นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ นายพิศาล มาณวพัฒน์ นายวันชัย สอนศิริ นายมณเฑียร บุญตัน พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน