กรมบังคับคดี แจงขั้นตอน กรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร หลังเกิดเหตุ ลุงปืนโหด ยิงเจ้าของบ้านคนใหม่ดับ

จากกรณี นายเดชา (สงวนนามสกุล) อายุ 66 ปี เครียดบ้านพักถูกธนาคารยึดขายทอดตลาด ใช้ปืนยิง น.ส.กมลพร (สงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี เจ้าของบ้านคนใหม่ ที่มาพูดคุยให้ย้ายออกเสียชีวิต ภายในหมู่บ้าน ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

กรมบังคับคดี แจงขั้นตอน กรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร

กรมบังคับคดี แจงขั้นตอน กรณีผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาด แต่เจ้าของเดิมไม่ย้ายออก ต้องทำอย่างไร

ล่าสุดวันที่ 31 พ.ค.2566 นางทัศนีย์ เปาอินทร์ อธิบดีกรมบังคับคดี ชี้แจงว่า กรณีที่ผู้ซื้อทรัพย์ได้จากการขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี โดยได้ชำระราคาค่าซื้อทรัพย์ และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินแล้ว หากผู้ซื้อพบว่าเจ้าของเดิม และบริวารยังอาศัยอยู่ในทรัพย์ดังกล่าว

นางทัศนีย์ กล่าวว่า ผู้ซื้อสามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีหมายบังคับคดี ขับไล่เจ้าของเดิมและบริวารออกจากทรัพย์ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องฟ้องเป็นคดีใหม่ แต่หากเจ้าของเดิมและบริวารยังไม่ย้ายออก ผู้ซื้อทรัพย์สามารถยื่นคำร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีรายงานศาลขอให้ออกหมายจับเจ้าของเดิมและบริวาร

นางทัศนีย์ กล่าวต่อว่า ซึ่งเป็นขั้นตอนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ นอกจากนี้ หากผู้ซื้อทรัพย์ประสงค์ที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเชิญเจ้าของเดิมมาเจรจาหาทางออกร่วมกันก็สามารถทำได้ ในขณะเดียวกัน เจ้าของเดิมก็สามารถที่จะขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ซื้อทรัพย์ได้เช่นกัน ซึ่งวิธีดังกล่าวอาจนำไปสู่การระงับข้อพิพาทด้วยความสมานฉันท์ และเป็นที่พอใจของทุกฝ่ายได้โดยไม่ต้องดำเนินการบังคับคดีต่อไป

นางทัศนีย์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หากต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหรือขั้นตอนในการบังคับคดี สามารถสอบถามเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ ณ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ หรือสอบถามที่สายด่วนบังคับคดี โทร 1111 ต่อ 79 หรือค้นหาข้อมูลได้จาก www.led.go.th

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน