กกร. ไฟเขียว ขึ้นราคาน้ำตาลทราย หน้าโรงงาน 2 บาท/ก.ก. -สั่งยกเลิกคุมราคาขายปลีก และควบคุมการส่งออก มีผลตั้งแต่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป

วันที่ 14 พ.ย.2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ซึ่งนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มอบหมายให้ นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในการประชุมแทนวันนี้ (14 พ.ย.) ว่า ที่ประชุมยังคงให้น้ำตาลทรายเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีควบคุมตามเดิม และมีมติให้ปรับขึ้นราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน 2 บาท/กิโลกรัม (ก.ก.) ตามมติ ครม.วันนี้ (14 พ.ย.)

โดยราคาน้ำตาลทรายขาว ปรับจาก 19 บาท/ก.ก. เป็น 21 บาท/ ก.ก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปรับจาก 20 บาท/ก.ก. เป็น 22 บาท/ก.ก. ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างต้นทุนการผลิตอ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.)

ส่วนราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาลทราย กกร.มีมติยกเลิกมาตรการควบคุมราคาจำหน่ายปลีกน้ำตาล จากเดิมประกาศคุมราคาจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง โดยน้ำตาลทรายขาวธรรมดาไม่เกิน 24 บาท/ก.ก. น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ไม่เกิน 25 บาท/ก.ก. โดยกำหนดให้แต่ละพื้นที่กำหนดราคาใหม่ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง เนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการร้านค้าในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ มีต้นทุนน้ำตาลทรายแตกต่างกัน โดยเฉพาะภาระด้านค่าขนส่ง แต่เพื่อไม่ให้มีการกำหนดราคาสูงเกินจริงเอาเปรียบผู้บริโภค กรมการค้าภายในและพาณิชย์จังหวัดจะส่งทีมออกตรวจสอบราคาอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้มีการฉวยโอกาส

นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติให้ยกเลิกมาตรการควบคุมการส่งออกน้ำตาลทรายตั้งแต่ 1 ตัน หรือ 1,000 กิโลกรัมขึ้นไป ต้องขออนุญาตจากคณะอนุกรรมการที่ กกร.จัดตั้งขึ้น รวมทั้งให้ยกเลิกคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวด้วย เนื่องจากปัจจุบัน สอน.มีมาตรการเพื่อควบคุมและกำกับการส่งออกน้ำตาลทรายอยู่แล้ว

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการดูแลปริมาณน้ำตาลทรายให้เพียงพอกับความต้องการ และป้องกันการกักตุน โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกจะต้องแจ้งปริมาณการส่งออก และปริมาณน้ำตาลทรายคงเหลือ มาให้กรมการค้าภายในรับทราบทุกวันวันที่ 10 ของเดือน ทั้งนี้ กกร.จะนำมติกกร. เสนอให้นายภูมิธรรม ลงนามออกประกาศ กกร. ในวันนี้โดยมติจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน