เมื่อวันที่ 10 พ.ย. เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี หลายจังหวัดทางภาคเหนือได้จัดให้มีการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทั้งนี้ การปล่อยโคมลอยอาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

13537383531353738474l

ดังนั้นเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดของการปฏิบัติการบิน บริษัทฯ จึงทำการปรับตารางการบินและยกเลิกบางเที่ยวบินในช่วงวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 1.ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 ได้แก่ 1.1 เที่ยวบินทีจี 120 เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 1.2 เที่ยวบินทีจี 121 เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559

14485158941448516127l

2. ปรับเปลี่ยนเวลาบิน ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 2.1 เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.
ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 16.30 น. 2.2 เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

14481624351448162475l

2.3 เที่ยวบินทีจี 120 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 20.00 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.10 น. 2.4 เที่ยวบินทีจี 121 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 20.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.10 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

2.5 เที่ยวบินทีจี 103 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.25 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 09.55 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.15 น. 2.6 เที่ยวบินทีจี 105 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 10.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 11.50 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 12.05 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 13.15 น.

2.7 เที่ยวบินทีจี 116 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากกรุงเทพฯ เวลา 17.20 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 15.50 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 17.00 น. 2.8 เที่ยวบินทีจี 117 วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2559 เดิมออกจากเชียงใหม่ เวลา 19.20 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.30 น. ปรับเปลี่ยนเวลาบินใหม่เป็น ออกจากเชียงใหม่ เวลา 17.50 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.00 น.

3.เพิ่มเที่ยวบินเพื่อรองรับความต้องการเดินทางของผู้โดยสารในเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ดังนี้ 3.1 เที่ยวบินทีจี 8718 วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 11.05 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 12.15 น. 3.2 เที่ยวบินทีจี 8719 วันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2559 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 13.15 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.25 น. 3.3 เที่ยวบินทีจี 8716 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ออกจากกรุงเทพฯ เวลา 09.10 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 10.20 น. 3.4 เที่ยวบินทีจี 8717 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ออกจากเชียงใหม่ เวลา 11.35 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 12.45 น.

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน