วิธีลงข้อมูล ขอเงินเยียวยา 5,000 บาท

การลงทะเบียนมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรือผู้ได้รับผลกระทบ ของการแพร่ระบาดจากไวรัส COVID-19 ซึ่งจะเริ่มลงทะเบียน 18.00 น. วันที่ 28 มี.ค. นี้ โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่า พร้อมรองรับสำหรับการเข้าลงทะเบียนพร้อมๆ กัน

คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
สัญชาติไทย และอายุ 18 ปีขึ้นไป
แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ
ผู้ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19
บัตรประจำตัวประชาชน
ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลการประกอบอาชีพ
ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี หรือ
โอนเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่ท่านมี
โดยระบบจะสามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาได้เร็วสุด 7 วันทำการ

 

ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เผยแพร่ตัวอย่าง การลงทะเบียน “มาตรการเยียวยา 5,000” หน้าเว็บไซต์ https://www.เราไม่ทิ้งกัน.com/

โดยจะมีช่องให้กรอกข้อมูล อาชีพ ตำแหน่ง ได้รับผลกระทบอย่างไร มีนายจ้างหรือไม่มีนายจ้าง กรณีไม่มีนายจ้าง ให้กรอกอาชีพอิสระที่ทำ จากนั้น จะส่งข้อมูลให้กดยืนยัน OTP ทางมือถือ

อ่านเพิ่มเติม ย้ำชัดๆ ทุกข้อสงสัย เงินเยียวยา 5,000 เราไม่ทิ้งกัน ลงทะเบียนยังไง รับเงินทางไหน

วิธีลงทะเบียน รับ 5,000

วิธีลงทะเบียน รับ 5,000 อย่างละเอียด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน