ศบค. แถลงตัวเลขการตั้งด่านและดูแลภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน พบช่วงเวลา เคอร์ฟิว มีผู้ฝ่าฝืน และดำเนินคดีไปแล้วหลายร้อยราย

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยว่า จากการประกาศยกระดับสถานการณ์ เคอร์ฟิว งดออกนอกเคหสถาน เวลา 22.00 – 04.00 น. นั้น มีการตั้งจุดตรวจทั่วประเทศจำนวน 634 ในพื้นที่ 77 จังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการ โดยพบว่า มีผู้ที่ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว โดยไม่มีเหตุอันควร จำนวน 522 คัน ผู้กระทำผิด 677 คน และการรวมกลุ่มมั่วสุมดื่มสุรา เสพยาเสพติด ยานพาหนะจำนวน 24 คัน ผู้กระทำผิด 41 คน ดำเนินการตักเตือน 375 คน และดำเนินคดี 325 คน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน