Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 11 ส.ค. 2563

ไม่ลดงบ ใช้โยกแทน กอ.รมน.ปรับภารกิจ จากความมั่นคงเป็นช่วยโควิด

14 เม.ย. 2563 - 18:22 น.

โฆษกกอ.รมน.แถลง ผลประชุมพิจารณาการใช้งบประมาณ ไม่มีการหั่นงบคืนคลัง แต่สั่งปรับภารกิจจากงบประมาณที่ได้รับ จากมิติด้านความมั่นคงมาช่วยเหลือโควิดแทน

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกอ.รมน. เปิดเผยผลการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน.โดยมีพล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก ในฐานะ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ได้มี การพิจารณาปรับงบประมาณของ กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหา การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรง ในทุกจังหวัด และรัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง กอ.รมน. โดยกอ.รมน.จังหวัด ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานหลักเกี่ยวกับการจัดตั้ง จุดตรวจ/ด่านตรวจ , การตรวจสอบการผลิตและการกักตุนหน้ากากอนามัย รวมทั้งการตรวจสอบการขายสินค้าเกินราคา

เกาะติดข่าวโควิด กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account
เพิ่มเพื่อน

พล.ต.ธนาธิป กล่าวว่า จากการปฏิบัติงานฯดังกล่าว นั้น เลขาธิการ กอ.รมน. ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. จึงได้อนุมัติแนวทางให้ปรับแผนงาน/งบประมาณประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกอบด้วย

1.การปรับงบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ กอ.รมน.จังหวัด สามารถใช้งบประมาณโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มาสนับสนุนการแก้ปัญหา การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ให้เกิดประสิทธิภาพเป็นไปตามข้อสั่งการของทางรัฐบาล ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด สามารถเลือกเป้าหมายตามภัยคุกคามเร่งด่วนของแต่ละจังหวัด ให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินงานด้านงบประมาณ โดยมีข้อพิจารณาเพิ่มเติมให้กำหนดเป้าหมายแผนการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยเพิ่มเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการ ตามโครงการกำกับติดตามฯ ซึ่งรวมถึงงานการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ด้วย

พล.ต.ธนาธิป กล่าวอีกว่า 2.ให้ กอ.รมน. พิจารณาปรับงบประมาณ/กิจกรรม ของการจัดประชุมฯ/อบรม/สัมมนา ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยให้ปรับเป็นงบประมาณ การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบ จากการถูกเลิกจ้างงาน ให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตต่อไปได้

โฆษก กอ.รมน. กล่าวว่า ทั้งนี้ที่ประชุมได้ให้มีการสำรวจบุคลากร ทางด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน. และได้ดำเนินการสำรวจ บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มาปฏิบัติงานภายใน กอ.รมน.(ส่วนกลาง) เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านสาธารณสุข ให้สามารถสนับสนุนในกรณีฉุกเฉิน และได้รับการร้องขอให้ช่วยงานด้านสาธารณสุขได้ทันที อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ไม่ลดงบ ใช้โยกแทน กอ.รมน.ปรับภารกิจ จากความมั่นคงเป็นช่วยโควิด
ข่าวที่เกี่ยวข้อง