ผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี สั่งปิดวัดละหาร เป็นการชั่วคราว หลังพบ เจ้าอาวาส ติด โควิด รับกิจนิมนต์ไปเทศน์ที่ จ.สมุทรสาคร สั่งคุมพื้นที่เร่งด่วน

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

จากกรณีพบ เจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระครู ติดเชื้อ โควิด-19 หลังได้รับกิจนิมนต์ไปเทศน์ในพื้นที่จ.สมุทรสาคร เมื่อกลับมาถึงวัดมีอาการไอ จึงไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน ย่านบางใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากผลตรวจเชื้อพบเป็นบวก ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าตรวจคัดกรอง พระภิกษุ และสามเณรที่วัดเพื่อหาเชื้อโควิด ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดวันที่ 2 ม.ค.2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผวจ.นนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1/2564 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 24) โดยมีใจความสำคัญระบุว่า

ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2564 จึงมีคำสั่ง ปิดวัดละหาร ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไว้เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 ม.ค.2564 โดยให้ใช้วัดเป็นสถานที่สำหรับคุมไว้สังเกตอาการ อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีทีมีความเป็นเร่งด่วน หากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน