วันที่ 16 ก.พ. นพ.โสภณ เมฆธน ประธานอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนโควิด 19 กล่าวว่า ที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี เพราะถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่เนื่องจากวัคซีนของซิโนแวคมีการทดลองให้วัคซีนกับผู้สูงอายุ อายุ 60 ปี ขึ้นไปจำนวนน้อย ทำให้ไม่รู้ว่าประสิทธิผล และความปลอดภัยในกลุ่มนี้เป็นอย่างไร ดังนั้น คณะอนุกรรมการฯ จึงมีความเห็นร่วมกันว่าในระยะแรกที่วัคซีนโควิด 19 จากซิโนแวค ไม่ควรฉีดให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป กลุ่มนี้ให้รอฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเลย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน