“บิ๊กตู่” สั่งทุกหน่วยงาน จัดตั้ง ‘โรงพยาบาลสนาม’ เตรียมรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อว. เร่งดำเนินการแล้วกว่า 12,882 เตียง กระจายทุกภาคทั่วประเทศ

วันที่ 17 เม.ย.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19ให้เพียงพอ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระโรงพยาบาล

หากผู้ป่วยไม่มีอาการ หรือมีอาการน้อย ให้กระจายมารักษาที่โรงพยาบาลสนามแทน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ และกระทรวงกลาโหมโดยทางหน่วยงานของทุกกองทัพ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้รับรายงานว่ากระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแล้ว โดยปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสนามในเครือ อว. ทั้งสิ้น 12,882 เตียงกระจายอยู่ทั่วประเทศกว่า 37 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 เม.ย. 64) แบ่งตามภูมิภาคต่างๆได้ดังนี้

“ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,872 เตียง อาทิ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล 470 เตียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 442 เตียง มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 360 เตียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี 350 เตียง

ภาคกลาง 450 เตียง เช่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ นครนายก 300 เตียง มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สุพรรณบุรี 100 เตียง

ภาคเหนือ 1,850 เตียง เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1,420 เตียง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 200 เตรียม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 100 เตียง มหาวิทยาลัยนเรศวร 100 เตียง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6,596 เตียง เช่นมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี (อุดรธานี และบึงกาฬ) 3,736 เตียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,030 เตียง มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ 638 เตียง

ภาคตะวันออก 250 เตียง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์

ภาคใต้ 1,864 เตียง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต 350 เตียง มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา 350 เตียง มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 260 เตียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจวบคีรีขันธ์คีรีขันธ์ 144 เตียง มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 110 เตียง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 100 เตียง เป็นต้น”

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในแต่ละแห่งนั้น ได้ดำเนินการตามคำแนะนำของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวคือ ต้องมีความปลอดภัย ทั้งระบบตัวอาคาร ระบบจัดการน้ำเสีย การจัดการอากาศ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขคอยควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด มีการจัดโซนนิ่งต่างๆอย่างเหมาะสม โดยโรงพยาบาลสนามทุกแห่งต้องทำตามแนวทางความปลอดภัย ไม่มีปล่อยให้มีการติดเชื้อไปสู่ภายนอก หรือติดเชื้อไปสู่ชุมชน

นอกจากนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จะมีกลไกทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านกลไก อสม. ว่า โรงพยาบาลสนามจะเป็นส่วนที่เตรียมการไว้หากเกิดมีผู้ป่วยจำนวนมากๆ แต่ถ้าสถานการณ์ไม่จำเป็นก็จะไม่ใช้

และสำหรับด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามนั้น ให้สามารถจัดตั้งได้เฉพาะกรณีโรคโควิด-19 เท่านั้น ซึ่งได้รับการยกเว้นจาก พ.ร.บ.สถานพยาบาล ที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจะเป็นอนุญาตให้เกิดขึ้น โดยความเห็นชอบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งต้องเห็นชอบเป็นผู้เลือกสถานที่

ส่วนการรักษาพยาบาลนั้น กรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทาง และปรับปรุงตลอดเวลา เพื่อให้คนป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยมีปลอดภัยที่สุด และหากเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะมีรถพยาบาลเข้าไปดู หรือรับส่งต่อได้ทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน