กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผยสถานที่เสี่ยงโควิด เพิ่มเติมจากการตรวจสอบไทม์ไลน์ของผู้ป่วยโควิด ระหว่าง19-29 เมษายน 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 ) มีรายละเอียดตามรูปด้านล่าง

ทั้งนี้ การแจ้งข้อมูลการสอบสวนโรค จะรายงานข้อมูลที่ไม่พาดพิงถึงบุคคลก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 10 หากสงสัยหรือกังวลว่าตนมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด? สามารถประเมินความเสี่ยงได้ที่ http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ หรือติดต่อขอคำปรึกษาได้ที่ สายด่วน “สำนักอนามัย” โทร. 0 2203 2393 หรือ 0 2203 2396

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน