ยอดรวมทะลุ 100 แล้ว พนักงาน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก. ) ติดเชื้อโควิด วันนี้บวกอีก 5 ทั้งพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 47,136,72

วันที่ 29 พ.ค.2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่าวันนี้พบพนักงานขสมก. ติดเชื้อโควิด-19 อีกจำนวน 5 ราย ประกอบด้วย 1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 45 ปี 2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 51 ปี

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 136 เพศหญิง อายุ 55 ปี 4. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 47 เพศหญิง อายุ 28 ปี และ5. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 72 เพศชาย อายุ 51 ปี ส่งผลให้ ณ วันที่ 29 พ.ค.2564 ขสมก. มียอดสะสมพนักงานติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 102 คนแล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน